ESG News

Снимка: Съветът на ЕС
Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията (вдясно) и Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на ЕК

Окончателно: Големите фирми в ЕС задължително ще отчитат устойчивостта си

Съветът одобри директивата, по силата на която компаниите ще докладват екологичното си, социално и управленско въздействие

Споделяне:

Съветът на европейския съюз одобри окончателно директивата относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта. Това означава, че от фирмите скоро ще се изисква да публикуват подробна информация по въпросите на устойчивостта. Това ще засили отчетността на компаниите, ще предотврати различията в стандартите относно устойчивостта и ще улесни прехода към устойчива икономика.

С новите правила повече предприятия ще се отчитат по отношение на въздействието си върху обществото и ще бъдат насочени към икономика, която е от полза за хората и за околната среда. Данните за екологичния и обществения отпечатък ще са публично достъпни за всеки, който се интересува от този въпрос“, коментира Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията.

Същевременно новите разширени изисквания са съобразени с различните размери на предприятията и им предоставят достатъчен преходен период, за да се подготвят за новите изисквания.

По-конкретно, фирмите ще докладват как техният бизнес модел се отразява върху устойчивостта им и как външните фактори за устойчивост (като изменението на климата или въпросите, свързани с правата на човека) оказват влияние върху техните дейности. По този начин инвеститорите и другите заинтересовани страни ще могат да вземат по-добре информирани решения по въпросите на устойчивостта.

С тази директива се изменя Директивата относно оповестяването на нефинансова информация от 2014 г. и се укрепват съществуващите правила относно оповестяването на нефинансова информация, които вече не са съобразени с прехода на ЕС към устойчива икономика.

Нови правила за отчитане на дружествата

С директивата се въвеждат по-подробни изисквания за отчитане и се гарантира, че от големите предприятия се изисква да оповестяват информация по въпроси, свързани с устойчивостта, като например екологичните и социалните права, правата на човека и управленските фактори (ESG).

Новите правила за отчитане във връзка с устойчивостта ще се прилагат за големите дружества, извършващи дейност от обществен интерес, с над 500 служители, за всички големи предприятия с над 250 служители и оборот от 40 милиона евро, и за всички предприятия, регистрирани на регулираните пазари, с изключение на микропредприятията. Тези компании носят също така отговорност за оценяването на информацията, отнасяща се за дъщерните им фирми.

Правилата се прилагат и за МСП, като се вземат предвид техните особености. По време на преходен период ще е възможна дерогация (неучастие) за МСП, като те се освобождават от прилагането на директивата до 2028 г.

За неевропейските предприятия изискването за отчитане във връзка с устойчивостта се прилага за всички предприятия с нетен оборот над 150 милиона евро в ЕС, които имат поне едно дъщерно дружество или клон в ЕС. Тези компании трябва да се отчитат за въздействието си във връзка с екологични, социални и управленски въпроси (ESG), както са определени в директивата.

Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) ще отговаря за разработването на европейските стандарти въз основа на технически съвети от няколко европейски агенции.

Дата на прилагане

Директивата ще се прилага на четири етапа:

  • докладване през 2025 г. за финансовата 2024 година за предприятията, които вече са обхванати от Директивата относно оповестяването на нефинансова информация;
  • докладване през 2026 г. за финансовата 2025 година за предприятията, които понастоящем не са обхванати от Директивата относно оповестяването на нефинансова информация;
  • докладване през 2027 г. за финансовата 2026 година за регистрираните на регулиран пазар МСП, с изключение на микропредприятията, малките и несложни кредитни институции и каптивните застрахователни предприятия;
  • докладване през 2029 г. за финансовата 2028 година за предприятията от трети държави.

Контекст

На 21 април 2021 г. Европейската комисия представи предложението за директива относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта като част от Европейския зелен пакт и Програмата за финансиране за устойчиво развитие.

Директивата ще запълни пропуските в съществуващите правила, свързани с нефинансовата информация. Финансовите пазари се нуждаят от достъп до екологична, социална и управленска информация, която е надеждна, уместна и сравнима, за да може частният капитал да бъде насочен към финансиране на екологичния и социалния преход. Оповестяването на информация за устойчивостта би могло да привлече допълнителни инвестиции и финансиране с цел да се подпомогне преходът към устойчива икономика, както е предвидено в Зеления пакт.

На 24 февруари 2022 г. държавите членки на ЕС, постигнаха единодушно съгласие по позицията на Съвета по предложението за директива относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

На 21 юни 2022 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по директивата относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, което на 30 юни 2022 г. бе одобрено от представителите на държавите — членки на ЕС.

Следващи стъпки

След като днес Съветът одобри позицията на Европейския парламент, законодателният акт се смята за приет.

След като бъде подписан от председателя на Европейския парламент и от председателя на Съвета, той ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила 20 дни след това. Новите правила ще трябва да бъдат въведени от държавите членки 18 месеца по-късно.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ