ESG News

Музей на златото е гордостта на Крумовград

„Дънди Прешъс Металс“ финансира проучването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона

Споделяне:

Музейна експозиция за златото, разказваща за Ада тепе и тайните на древното рударство, беше открита през август в Крумовград. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД финансира спасителните археологически проучвания на „Ада тепе“ и популяризирането на културно-историческото наследство и историята на региона.

„Реализираният проект съвместно с община Крумовград, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ и Националният археологически институт с музей при БАН носи позитиви за археологията и дава принос за създаване на добри условия за развитие на икономиката на Крумовград. Спасителните археологически проучвания винаги търсят баланс между изискванията на съвремието и икономическото развитие и опазването и популяризирането на културно-историческото наследство“ – каза по време на церемонията доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ при БАН.

 „Тази експозиция е възможност да съхраним миналото, възможност да покажем миналото на нашето младо поколение. Но за нас тази експозиция е и една надежда. Надежда за перспектива за развитие на град Крумовград, защото очакваме посетители и туристи. Няма да спрем до тук . Предстои старата минна галерия, която беше заснета на Ада тепе, да бъде изградена и възстановена тук при музея, за да знаят младите хора как се е добивало в миналото“ – посочи  Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград.

Реализирането на първия новоразработен рудник за последните 40 години „Ада тепе“ в Крумовград е пример как модерният рудодобив и опазването на културното наследство могат да съжителстват и да дадат добър резултат, когато има конструктивен диалог и разбиране. Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД показват на практика какви са пътищата, по които бизнес и археология могат да вървят заедно и да си сътрудничат. А историята на археологическите проучвания на Ада тепе води началото си от 2001 г.

„Осигурявайки финансирането на спасителните археологически проучвания на Ада тепе и популяризирането на резултатите, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД съдейства за съхраняване на важна за културно-историческото наследство на страната ни информация. С новата музейна експозиция даваме и допълнителна възможност за популяризиране историята на региона и на минерално-суровинния бранш. Успехите, които сме постигнали, нямаше да бъдат толкова удовлетворяващи ако не беше доброто сътрудничество с местните власти и компетентните държавни институции.

Водени от грижата за живота и здравето на хората, съвместните ни усилия доведоха до изграждането на минния обект рудник „Ада тепе“, който днес функционира в хармония с културно-историческите дадености и биоразнообразието в Натура 2000 зона и показва пътищата, по които минен бизнес, наука и общество могат да вървят заедно и да си сътрудничат.“ – обобщи проф. д-р инж. Илия Гърков, старши вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор за България.

Корените на рударството и добива на минерални суровини се крият далеч в миналото, а златото има своето важно място в човешкия бит от почти 7000 години.

Археологическите проучвания показват, че през късната бронзова епоха на значителна част в масива Ада тепе до Крумовград е разработван най-големият известен златодобивен рудник на Балканите. Добив на злато на Ада тепе има в началото на XV в. пр. Хр.

Златодобивът започва на самия връх и постепенно се разпростира върху цялата площ на билото. Използвана е техника, при която с помощта на огън рудосъдържащите скали са се нагрявали. Високата температура и след това рязкото охлаждане с вода подпомагали напукването на скалата и извличането на рудата.

Датирането на рудника в късната бронзова епоха и проведените задълбочени проучвания доведоха екип от археолози под ръководството на доц. д-р Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей при БАН, до изненадващото откритие, че Ада тепе е най-старият известен златодобивен рудник в Европа.

 „Златото е имало и ще продължава да има и занапред своето важно място в човешкия бит. Този ден, 18 август 2022 г. за мен е важен. Преди повече от 17 години дойдох за първи път в Крумовград, когато започнах проучванията на древния златен рудник, по покана на доц. Георги Нехризов, на който благодаря. Повече от 30 години се занимавам с археология и не съм очаквал с какво ще се сблъскам. Истината е, че открих много приятели. „Ада тепе“ е кауза за всички нас. Не е само научен обект, а по-скоро път, по който вървим вече не малко години.

С откриването на музейната експозиция „Ада тепе“ имаме възможност да покажем на широка публика събраната информация за добива на злато в древността, за бита и особеностите на живота далеч в миналото. Благодарение на съвместната работа с отговорен инвеститор като „Дънди Прешъс Металс“, институциите, призвани да опазват културното наследство, и местната власт получават възможността да разкрият значими факти за историята и културата на един регион. Това са положителни резултати, от които полза имат голям брой заинтересовани страни, включително науката, а работата се върши с максимална обществена и професионална отговорност и спазване на най-високи стандарти“ – посочи доц. д-р Попов.

През 2019 г.  „Дънди Прешъс Металс“  откри най-модерния новоразработен рудник, който се намира в Натура 2000 зона. С грижа към хората и природата, компанията разработи и прилага иновативен подход за депониране и съхранение на минните отпадъци чрез технология, позволяваща поетапна рекултивация. Крайният продукт от дейността – златосъдържащ концентрат – се преработва в България, извън територията на община Крумовград.

С функционирането си рудник „Ада тепе” осигурява нови работни места и разраства икономиката на региона като едновременно с това предлага модерни решения за опазване на биоразнообразието.

Друг положителен социален аспект от развитието на модерен рудодобив е възможността да се разкрият част от отдавна забравените традиции на рударството в региона. „Ада тепе“ е първият целенасочено проучван стар рудник в България и е най-голямата частна инвестиция в проучването на един археологически обект в страната.

От 2010 г. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ се ангажира с пълното проучване на стария златодобивен рудник на Ада тепе и с популяризиране на резултатите от спасителното му проучване. Дейностите по проучване се изпълняват през годините и включват много интердисциплинарни методи и партньорства.

В началото на 2017 г. Музеят за история на изкуството във Виена приема г. изложбата „Първото злато. Ада тепе – най-старият златен рудник в Европа“, която е резултат от съвместната работа на НАИМ при БАН, Музея за история на изкуството във Виена и Института за източна и европейска археология при Австрийската академия на науките. За три месеца изложбата е посетена от 210 000 човека и с това оглавява класацията  за най-посещавана в света изложба на антична тематика през 2017 г.. Интересът към изложбата вдъхновява организаторите да я покажат и пред българска публика, тъй като в България до този момент никога не е правена специализирана временна експозиция посветена на бронзовата епоха. Разширена и обновена, изложбата става факт в края на 2017 г. със заглавие „Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха.“

На 29 май 2018 г. в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките беше представен сборника Злато & Бронз – Метали, технологии и контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха. Основа на сборника стават двете изложби, посветени на богатото културно-историческо наследство от малко познатата на широката публика бронзова епоха.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ