ESG News

„Хювефарма“ обявява значителни инвестиции в зелена енергия

В опаковките си компанията използва материали, които са по-безопасни за околната среда и които водят до намаляване на отпадъците

Споделяне:

Хювефарма, водеща световна компания за здравето на животните, хората и храненето, обявява големи инвестиции във възобновяема енергия. 180 милиона евро ще бъдат инвестирани в слънчеви централи, вятърни електроцентрали и други възобновяеми енергийни източници. Хювефарма вече експлоатира соларна централа с мощност от 25 MW и планира да увеличи капацитета на производството на електроенергия от възобновяеми източници до 300 MW до 2030 г.

Декарбонизация на производството

Компанията е стартирала процеса на декарбонизация на своите производствени мощности, като разчита на собствено производство на енергия от възобновяеми източници и внедряване на технически и технологични решения водещи до подобряване на енергийната ефективност. Освен това, за да се справи с непреките емисии (обхват 3), компанията се ангажира да привлече партньори  по цялата верига на добавената стойност. Всички тези действия са част от дългосрочната визия за постигане на климатична неутралност. Хювефарма се ръководи от принципите на екологичното, социалното и корпоративно управление (ESG) и работи за внедряването и установяването на добри практики. Постигането на поетите ангажименти е част от бизнес стратегията на компанията, която следва строг план за изпълнение.

Кирил Домусчиев, президент и главен изпълнителен директор на Хювефарма, заяви: „Нашата дългосрочна визия е да предоставяме ефективни решения на нашите клиенти за здравето и лечението в животновъдния отрасъл, като същевременно сме внимателни и отговорни към околната средата, в която работим. Екологичната мисия на Хювефарма е в основата на принципите и начина, по който работим, и ние разбираме нашите отговорности по цялата верига на доставки – от научно-развойната част до крайният клиент. Целият ни производствен процес се подобрява и развива , за да намалим въглеродния ни отпечатък. За постигането на тази цел наш приоритет са инвестициите в  зелена енергия. Хювефарма оперира вече фотоволтаична централа от 25 MW, пусната през 2021 г. Следващата стъпка ще бъде разширяването на производството на възобновяема енергия до 150 мегавата до края на 2023 г. Допълнителни инвестиции ще увеличат капацитета до 300 мегавата, което е в съответствие с нашата амбиция за постигане на целите на Парижкото споразумение.”

Инвестиране в устойчиви технологии

Мисията на Хювефарма по опазване на околната среда е в основата на нашата дейност и ние приемаме нашите отговорности, свързани с това, по цялата верига на производство и доставки. Нашите ангажименти да даваме измерим, положителен принос към околната среда, продължават да се развиват и укрепват. Непрекъснато подобряваме ефективността и управлението на нашите производствени процеси. Тези политики и дейности ще бъдат отразени в изчерпателен ESG доклад на компанията, който ще бъде публикуван по-късно тази година.

Отпадъци и кръгова икономика

Хювефарма инвестира в нови екологични технологии и решения за своите производствени процеси. Компанията е лицензирана и работи по екологично съобразен начин през целия производствен цикъл. Това ни поставя на водеща позиция в областта на опазването на околната среда. Значително ограничаваме въздействието си върху околната среда чрез отговорно използване на ресурсите и управление на отпадъците.

В производствените мощности на Хювефарма са интегрирани модернизирани инсталации за пречистване на отпадъчни води и редица инсталации за филтриране на отработен въздух, в съответствие с европейските стандарти.

Компанията управлява два инсинератора, които произвеждат пара от отпадъчни материали и биомаса, която след това се използва в нашите производствени процеси. Този и други примери за приноса на Huvepharma към кръговата икономика ще бъдат публикувани в ESG доклада на компанията.

Реализирани са значителни инвестиции в иновации, технологично ноу-хау и изграждането на нови заводи за формулиране и гранулиране на фармацевтични продукти, за да се отговори на изискванията на клиентите за безпрахови и свободно течащи продукти.  Това са продукти, които се прилагат лесно, прецизно и директно към специфичната храна или премикс, и не се разпръскват в околната среда.

Производство на омега 3 на базата на водорасли

През ноември 2021 г. Хювефарма обяви началото на Huve Nutraceuticals, съвместно предприятие за широкомащабно производство на веган масла от омега 3 водорасли за В2В пазара. Омега 3 на основата на водорасли предлага същите ключови съставки като рибеното масло, но се произвежда чрез ферментация, така че не пречи на естествената екосистема на океаните и не съдържа съединения като PCB (полихлорирани бифенили) или диоксини. Компанията използва микроводорасли за производство на масло в специални, стерилни ферментационни условия. Това не оказва влияние върху намаляващите рибни запаси в света, следователно е и много по-екологично.

Безопасни и екологични опаковки

В опаковките си Хювефарма използва материали, които са по-безопасни за околната среда и които водят до намаляване на отпадъците и по-ниски транспортни разходи. Примери са използването на течни ензими, вместо прахообразни, водоразтворими продукти,  съгласно  правилата на GMP (Добри производствени практики).

Зелените политики, проекти и планове на Хювефарма свидетелстват, че компанията има ангажимент към опазването на околната среда чрез намаляване на нейните въглеродни емисии и екологичен отпечатък. Нейните продукти предоставят решения за животновъдството и аквакултурата не само с цел да подобрят ефективността на производството, но и допринасят за намаляването на въглеродния отпечатък от дейността на нейните партньори и клиенти.

За Huvepharma

Хювефарма е бързо развиваща се глобална фармацевтична компания с фокус върху разработването, производството и маркетинга на фармацевтични и нутрацевтични продукти за  животните и хората.

Част от силните страни на Хювефарма се базират на широкомащабната техническа и биотехнологична експертиза, развивана и надграждана в продължение на повече от половин век в нашите европейски производствени мощности.

Продуктите на Хювефарма се продават в над 100 страни. Компанията управлява производствени заводи във Франция, завод за химически синтез в Италия, три производствени завода за биотехнологии и ваксини в България и 6 обекта в САЩ за ваксини и ветеринарни лекарства.

Новото съвместно партньорство “Хюве Нунтрасютикъл” внася своя опит в областта на Омега 3 маслата, подходящи за хора, домашни любимци и аквакултури.

Производството на тези продукти е в новия ферментационен завод  на Хювефарма в гр. Пещера. Технологичният процес се осъществява в контролирана и безопасна среда, която елиминира наличието на тежки метали, наночастици от пластмаси и други токсини, опасни за здравето, които могат да бъдат открити в рибните масла, използвани основно до скоро за извличането на Омега 3. Като израз на цялостния стремеж към намаляване на въздействието от самото производство на микроалги  върху околната среда, голяма част от използваната енергия ще бъде генерирана от възобновяеми източници.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ