ESG News

ЕС предлага свободно движение на пчелите, за да ги спаси от изчезване

Комисията има план от 5 стълба за справяне с демографския спад на пчелите

Споделяне:

Има нова модна дума в бюрократичния език на ЕС и тя е “Buzz Lines”. Интригуващият термин очевидно се отнася до мрежа от екокоридори, които ще бъдат отделени за пчелите, за да могат да се движат безопасно из цяла Европа без препятствия, пише TheMayor.eu.

Това е част от седемгодишен план, изготвен за увеличаване на мониторинга на насекомите в 27-те държави-членки и за спиране или дори обръщане на тенденцията за намаляването на популацията им до 2030 г. В момента всеки трети вид пчели и пеперуди е застрашен от изчезване. Пестицидите, замърсяването и изменението на климата са сред рисковите фактори, пред които са изправени опрашващите насекоми.

Справяне с демографския спад на пчелите

Планът на Комисията на ЕС всъщност е ревизия на инициатива от 2018 г., която се стреми да подобри знанията и обществената осведоменост за намаляването на пчелите. Новата инициатива има за цел да се справи с причините за намаляването на броя на опрашителите. Предвидени са пет стълба, които ще подкрепят стратегията:

По-добро опазване на видовете – това е мястото, където така наречените „Buzz Lines” ще играят основна роля като инструмент за защита. Създаването на тези екологични коридори ще трябва да бъде включено в политиките за устройство на територията на всички нива на управление.

Възстановяване на местообитанията в селскостопанските ландшафти – по-специално чрез повече подкрепа за щадящо опрашителите земеделие в рамките на Общата селскостопанска политика.

Намаляване на въздействието на употребата на пестициди върху опрашителите – Тъй като прекомерната употреба на пестициди е ключов фактор за загубата на опрашители, намаляването на риска и употребата на пестициди според предложението на Комисията за устойчиво използване на пестициди ще бъде от решаващо значение.

Подобряване на местообитанията на опрашители в градските райони

Справяне с въздействието върху пчелите на изменението на климата, инвазивните чужди видове и други заплахи като биоциди или светлинно замърсяване.

Защо пчелите са толкова важни?

Опрашителите са неразделна част от здравите екосистеми. Без тях много растителни видове ще намалеят и в крайна сметка ще изчезнат заедно с организмите, които зависят от тях, което би имало сериозни екологични, социални и икономически последици.

Тъй като около 80 % от културите и дивите цъфтящи растения зависят от опрашването от животни, загубата на опрашители е една от най-големите заплахи за природата, благосъстоянието на хората и продоволствената сигурност в ЕС, тъй като компрометира устойчивото селскостопанско производство.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ