ESG News

ЕП прие закон за повече жени директори в компаниите

От 2026 г. най-малко 40% от управленските длъжности в борсово търгуваните фирми трябва да се заемат от дами

Споделяне:

До юли 2026 г. всички големи компании, допуснати до борсова търговия в Европейския съюз, ще трябва да вземат мерки за увеличаване на броя на жените в ръководствата си, съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

Приемането на т.нар. директива относно „Жените в управителните съвети“ във вторник идва десет години след като предложението бе направено за първи път. Тя има за цел да въведе прозрачни процедури за набиране на персонал в дружествата, така че до края на юни 2026 г. най-малко 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции или 33 на сто от всички директорски длъжности да бъдат заети от по-слабо представения досега пол. Това означава, че където мъжете са по-малко представени в ръководния екип, то там техният брой трябва да бъде увеличен.

Съгласно новите правила, заслугите трябва да станат основен критерий в процедурите за подбор, които следва да бъдат прозрачни. Дружествата, допуснати до борсова търговия, ще трябва веднъж годишно да предоставят на компетентните органи информация относно представителството на половете в управителните съвети и, ако целите не са постигнати – планове за тяхното постигане. Тази информация ще се публикува на уебсайта на съответното дружество и ще бъде леснодостъпна.

Малките и средните предприятия с по-малко от 250 служители са изключени от обхвата на директивата.

Санкции

Държавите членки трябва да въведат правила за ефективни, възпиращи и пропорционални санкции, като например глоби, за дружества, които не прилагат открити и прозрачни процедури за назначаване. Съдебен орган може също така да отмени избрания от дружеството управителен съвет, ако принципите на директивата са нарушени.

Приемането на Директивата за участието на жените в управителните съвети десет години след нейното представяне е важна крачка напред в борбата за равенство между половете. Най-накрая даваме на жените справедлив шанс да заемат висши корпоративни длъжности и подобряваме корпоративното управление. Жените са иновативни, умни, силни и способни на много неща. Премахваме една от основните пречки пред жените да заемат “висши длъжности”: неформалните мъжки мрежи. Отсега нататък компетентността ще има по-голямо значение в процедурата за подбор, отколкото когато и да било преди, както и прозрачността”, заяви съдокладчикът Евелин Регнер (С&Д, Австрия).

По думите на другия съдокладчик Лара Волтерс (С&Д, Нидерландия) “през десетте години, в които тази директива се отлагаше, управителните съвети оставаха предимно мъжка сфера. В страните, в които бяха въведени задължителни квоти, обаче, бяха назначени значително повече жени. С този закон тези страни вече няма да бъдат изключение и равновесието между половете в управителните съвети на регистрираните на борсата дружества ще стане норма в целия ЕС.”

Следващи стъпки

След като Парламентът и Съветът официално одобриха споразумението, директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки ще трябва да приложат правилата в срок от две години.

Контекст

Европейската комисия за първи път представи предложението си през 2012 г., а Европейският парламент прие преговорната си позиция още през 2013 г. Досието беше блокирано в Съвета за почти десетилетие, докато министрите по заетостта и социалните въпроси най-накрая постигнаха съгласие по позиция през март 2022 г. Преговарящите от Парламента и Съвета се споразумяха през юни.

През 2021 г. само 30.6% от членовете на управителните съвети на най-големите дружества, допуснати до борсова търговия в ЕС, са били жени, като разликите между държавите членки са значителни (от 45.3% във Франция до 8.5% в Кипър). Дори и с увеличаването на представителството в управителните съвети, през 2022 г. по-малко от 1 на 10 от най-големите дружества, допуснати до борсова търговия в страните от ЕС, имат жена председател или главен изпълнителен директор.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ