ESG News

Д-р Марина Стефанова представи книгата „Отчитане на устойчивостта на предприятията“

Книгата се фокусира върху нефинансовата ESG отчетност на предприятията, като прави задълбочен преглед на принципите и показателите при отчитането

Споделяне:

Д-р Марина Стефанова представи книгата си „Отчитане на устойчивостта на предприятията“ – екологични, социални и управленски (ESG) аспекти на тяхната дейност. Книгата се фокусира върху нефинансовата отчетност на предприятията в областта на ESG аспектите, като прави задълбочен преглед на принципите и показателите при отчитането на устойчивостта. Марина Стефанова е директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и е ръководител на ESG академията в Центъра за образователни услуги при СУ.

Книгата може да послужи като своеобразен наръчник при прилагане на ESG политиките, обяснявайки в дълбочина най-ключовото в сферата, посоката на развитие и най-добрите практики.

Марина Стефанова прави исторически преглед на екологичните, социални и управленски аспекти в дейността на предприятията, като прави обзор на инструментите за отчитане на устойчивостта в национален и световен мащаб.

Освен това представя и оценка на готовността на българските предприятия да отчитат информация за устойчивостта на дейността си, опирайки се на резултатите от проведеното от нея емпирично изследване от 2017 – 2018 г.

Марина Стефанова дава и съвети за подобряване на нефинансовата отчетна дейност към устойчивостта на предприятията, със специален фокус върху легализацията и унификацията.

Очаквайте специалното ни интервю с Марина Стефанова за ESG отчетите и въздействието от прилагане на политиките.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ