ESG News

Регулации

ESG

Не забравяйте „S“ в ESG

Понякога е лесно да забравите, че „ESG“ има три букви. Глобалните инвеститори, които са приоритетната аудитория за повечето компании, оповестяващи

ESG

Не забравяйте „S“ в ESG

Понякога е лесно да забравите, че „ESG“ има три букви. Глобалните инвеститори, които са приоритетната аудитория за повечето компании, оповестяващи