ESG News

Глория Христова

Глория Христова

Марина Стефанова от Стопанския факултет
Регулации
Глория Христова

ESG вече не е само абревиатура в България

ESG не е просто абревиатура, означаваща все по-налагащите се екологични, социални и управленски стандарти, които компаниите трябва да следват, а инвестиция в бъдещето, така че

Глория Христова

Глория Христова

Публикации

Марина Стефанова от Стопанския факултет

ESG вече не е само абревиатура в България

ESG не е просто абревиатура, означаваща все по-налагащите се екологични, социални и управленски стандарти, които компаниите трябва да следват, а инвестиция в бъдещето, така че

Hot News

Trending