ESG News

Улавянето на въглерод в почвата – ключово за намаляване на емисиите

Учените изследват нови начини за премахване и съхраняване на въглерод от атмосферата с помощта на иновативни технологии

Споделяне:

Улавянето на въглерод в почвата и растителния материал може да бъде ключов инструмент за намаляване на въглеродните емисии. Това е процес на улавяне, запазване и съхранение на въглероден диоксид от атмосферата. Идеята е да се стабилизира въглеродът в твърди и течни форми, така че да не причинява затопляне на атмосферата. Процесът ще помогне за значително намаляване на човешкия „въглероден отпечатък“. Има два основни вида улавяне на въглерод: биологично и геоложко.

Какво е въглерод?

В много отношения въглеродът е живот. Той е основен градивен елемент на биомолекулите. Съществува на Земята в твърда, течна и газообразна форма.

Въглеродният диоксид е газ, който улавя топлината, произвеждана както в природата, така и от човешката дейност. Създадените от човека източници на въглероден диоксид идват от изгарянето на изкопаеми горива като въглища, природен газ и петрол за използване в производството на енергия и транспорта.

Натрупването на въглероден диоксид и други парникови газове в атмосферата може да улови топлината и да допринесе за изменението на климата.

Да се научат как да улавят и съхраняват въглероден диоксид е един от начините, по които учените искат да отложат ефектите от затоплянето в атмосферата. Сега тази практика се разглежда от научната общност като съществена част от решаването на проблема с изменението на климата.

Улавяне на въглерод в почвата

Въглеродът се отделя в почвата от растенията чрез фотосинтеза и може да се съхранява като почвен органичен въглерод (SOC). Агроекосистемите могат да влошат и изчерпят нивата на SOC, но този въглероден дефицит отваря възможност за съхраняване на въглерод чрез нови практики за управление на земята. Почвата може също да съхранява въглерод като карбонати. Такива карбонати се създават в продължение на хиляди години, когато въглеродният диоксид се разтваря във вода и прониква в почвата, комбинирайки се с калциеви и магнезиеви минерали, образувайки „каличе“ в пустинна и суха почва.

Карбонатите са неорганични и имат способността да съхраняват въглерод за повече от 70 000 години, докато почвената органична материя обикновено съхранява въглерод за няколко десетилетия. Учените работят върху начини за ускоряване на процеса на образуване на карбонат чрез добавяне на фино натрошени силикати към почвата, за да съхраняват въглерода за по-дълго време.

Технологии за улавяне на въглерод

Учените изследват нови начини за премахване и съхраняване на въглерод от атмосферата с помощта на иновативни технологии. Изследователите също започват да гледат отвъд премахването на въглеродния диоксид и сега търсят повече начини, по които той може да се използва като ресурс.

Директното улавяне на въздух се извършва посредством инсталации с напреднала технология. Въпреки това, този процес е енергоемък и скъп, вариращ от $500 до $800 на тон отстранен въглерод. Въпреки че техники като директното улавяне на въздуха могат да бъдат ефективни, те все още са твърде скъпи за прилагане в масов мащаб.

Друг начин за улавяне на въглерод е чрез молекули, които учените разработват. Те могат да променят формата си, като създават нови видове съединения, способни да отделят и улавят въглероден диоксид от въздуха. Създадените молекули действат като филтър, като привличат само елемента, който са проектирани да търсят.

Използването на въглероден диоксид като суровина за производството на графен (технологичен материал) също е решение за намаляване на емисиите в атмосферата. Графенът се използва за създаване на екрани за смартфони и други технологични устройства. Производството на графен е ограничено до определени индустрии, но е пример за това как въглеродният диоксид може да се използва като ресурс и решение за намаляване на емисиите от атмосферата.

Има значителен интерес към ползите от почвения въглерод, но внедряването на подобряващи земеделски практики става бавно. Сред останалите проблеми са допълнителните разходи, липсата на възможности за мониторинг на въглерода в почвата и недостатъчни познания за най-добрите практики.

Субсидии за улавяне на водород в почвата

Субсидирането на улавяне на въглерод в почвата е част от политиката на Европейския съюз за подобряване качеството на почвите. Задържането на въглерода в нея подобрява качествто и структурата на почвата, повишавайки капацитета за задържане на вода и почвено биоразнообразие.

Мерките се прилагат за период от 2 до 5 години, като предвидените субсидии са 30 евро на тон съхранен въглероден диоксид в почвата. Ако в средносрочен план фермерът не успее да поддържа наличието на CO2 в почвата, трябва да върне премията, която е взел.

Тези методи са важни за повишаването на производтелността и за устойчивостта на земеделските дейности в условията на климатични промени и ще помогнат за постигането на целите, поставени в Парижкото споразумение, стратегията на ЕС за климата и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие”, обощават от ЕК.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ