ESG News

зелен БВП

Красив пейзаж от Япония

Япония изчислява „зеления“ си БВП

Япония направи първа стъпка в изчислението на „зеления“ брутен вътрешен продукт (БВП). Това отразява напредъка на страната в намаляването на

Красив пейзаж от Япония

Япония изчислява „зеления“ си БВП

Япония направи първа стъпка в изчислението на „зеления“ брутен вътрешен продукт (БВП). Това отразява напредъка на страната в намаляването на