ESG News

захар

Нов вид пластмаса се разгражда до захар

Учените по целия свят работят за намиране на алтернатива на пластмасите, базирани на изкопаеми горива, които допринасят за климатичната криза

Нов вид пластмаса се разгражда до захар

Учените по целия свят работят за намиране на алтернатива на пластмасите, базирани на изкопаеми горива, които допринасят за климатичната криза