Преход на възможностите

Проект: Преход на възможностите, Transition Opportunities (TOP) - 101122076 Период: 1 октомври 2023 – 30 септември 2024 Изпълнява се от: Бранд Медия България, съфинансиран от Европейския съюз Главна цел: Общата цел на проекта "Преход на възможностите" (или Transition Opportunities, TOP) е да даде гласност на приноса на политиката на сближаване на ЕС, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряване на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията. Дейности:
  • 6 местни събития за повишаване на осведомеността с цел популяризиране и представяне на положителните резултати от мерките на политиката на сближаване в териториите на ниво NUTS3 Кюстендил, Перник и Стара Загора. Политически експерти и бенефициери ще дискутират приоритетите на ЕС, насочени към изменението на климата и опазването на околната среда, като по този начин ще позволят на аудиторията да разбере логиката на прехода и най-вече наличните възможности.
  • 1 уебинар за предприемачи, смели инвеститори и иноватори на национално и международно ниво, които да обсъдят темата за диверсификацията на местния икономически живот.
  • 1 международен форум /100 участници/ ще насърчи междурегионалното сътрудничество с други територии на ЕС, засегнати от зеления преход.
  • Стотици публикации в собствени и външни медийни канали.
  • 1 публично проучване за нивото на информираност на гражданите относно политиката на сближаване и възможностите за преход на регионално ниво. То ще ангажира гражданите в оценката на възможностите и ще отрази положителните резултати.
  • 1 картографиране на успешни примери, подкрепени с финансиране от ЕС - за да се повиши видимостта на кохезионната политика в регионите на проекта и да се демонстрира положителното въздействие върху живота на гражданите.
  • 15 подкаста - успешните бенефициери разказват истории за опита си по проектите и вдъхновяват аудиторията да разгърне потенциала на финансовите инструменти на политиката на сближаване. Интензивна дейност в областта на цифровите медии с цел да се увеличи видимостта на успешните проекти, като се включат местни влиятелни личности в разпространението на резултатите от проектите и посланията за зелен преход.
  • 3 предизвикателства в социалните мрежи за ангажиране на гражданите, които създават съдържание преди и след проектите, като по този начин припомнят положителното въздействие на КП. Чрез споделяне на снимки и видеоклипове те ще се превърнат в активни създатели на съдържание за проекта, като в същото време ще се включат в определянето на бъдещите приоритети.
Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия.

От депо за отпадъци до фотоволтаичен парк: Историята на „Мандра баир“ в Стара Загора

От депо за отпадъци до фотоволтаичен парк: Историята на „Мандра баир“ в Стара Загора

Депонирането на отпадъци е един от най-големите проблеми пред човечеството. Тези огромни сметища представляват сериозна заплаха за околната среда, тъй...

Последни новини

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН