ESG News

Цитати

Ан-Мари Боно

Нямаме нужда от шепа хора, които се справят идеално с нулевите отпадъци. Имаме нужда от милиони хора, които го правят

Уендел Бери

Независимо дали ние и нашите политици го знаем или не, природата има позиция във всички наши сделки и решения и

Кофи Анан

Равенството между половете е повече от цел сама по себе си. Това е предварително условие за посрещане на предизвикателството за

Джина Кокс

Ефективното приобщаващо лидерство трябва да започне от върха на организацията.

Анита Родик

Няма по-мощна институция в обществото от бизнеса. Той не трябва да бъде свързан с пари, а с отговорност, обществено благо,

Стивън Кови

Това, което правите, има много по-голямо въздействие от това, което казвате.

Р. Бъкминстър Фулер

Най-добрият начин да предвидите бъдещето е да го проектирате.

д-р Марина Стефанова

Собствениците на компании трябва ясно да си дадат сметка, че ESG отчитането им дава шанс да покажат своята собствена отговорност

Ан-Мари Боно

Нямаме нужда от шепа хора, които се справят идеално с нулевите отпадъци. Имаме нужда от милиони хора, които го правят

Уендел Бери

Независимо дали ние и нашите политици го знаем или не, природата има позиция във всички наши сделки и решения и

Кофи Анан

Равенството между половете е повече от цел сама по себе си. Това е предварително условие за посрещане на предизвикателството за

Джина Кокс

Ефективното приобщаващо лидерство трябва да започне от върха на организацията.

Анита Родик

Няма по-мощна институция в обществото от бизнеса. Той не трябва да бъде свързан с пари, а с отговорност, обществено благо,

Стивън Кови

Това, което правите, има много по-голямо въздействие от това, което казвате.

Р. Бъкминстър Фулер

Най-добрият начин да предвидите бъдещето е да го проектирате.

д-р Марина Стефанова

Собствениците на компании трябва ясно да си дадат сметка, че ESG отчитането им дава шанс да покажат своята собствена отговорност