ESG News

Коста Рика получи 300 милиона долара заем за декарбонизация

IDB одобри заем на Коста Рика от 300 милиона долара в подкрепа на плана ѝ за декарбонизация

Споделяне:

Националният план за декарбонизация на Коста Рика предвижда преход към зелена икономика с нетно нулеви емисии до 2050 г. Той беше отново подкрепен от Междуамериканската банка за развитие (IDB), която одобри втори заем от поредицата кредитни операции, базирани на политики.

Този заем ще даде възможност на Коста Рика да задълбочи реформите от първата си операция в размер на 230 милиона долара, одобрена през 2020 г. Целите на реформите по пътя ѝ към устойчиво развитие са засилване на управлението и мониторинга в областта на климата, запазване на екосистемите, които по естествен път улавят парникови газове, насърчаване на използването на електрическа енергия и активна мобилност, както и насърчаване на приобщаването и равенството между половете.

Мониторингът на действията относно климата е важна стъпка за Коста Рика и постигането на нетно нулева икономика.

Селското стопанство, което представлява 42,3% от износа на страната и 12,8% от работните места, също се явява ключово в плана ѝ за декарбонизация. Ескпертите твърдят, че именно тази индустрия може да спомогне за редукция на емисиите, като се заменят съществуващите земеделски практики с климатично-съобразно „умно“ земеделие. Подобно земеделие цели устойчивото оползотворяване и управление на земята, адаптиране към климатичните промени, намаляване на емисиите и засилване на продуктивността по устойчив начин.

Първият заем на страната беше използван за осъществяване на програмите за електроенергия и активна мобилност. Като част от плана бяха въведени неданъчни стимули за закупуване на електрически превозни средства, както и приети нови разпоредби за изграждане на мрежа за зареждане на електрическите автомобили.

Като последваща стъпка във втората кредитна операция Коста Рика планира да определи стойностите, които да ѝ позволят електрифициране на транспорта и използване на електроенергия за промишлени, търговски и жилищни цели.

Всички споменати действия ще се отразят положително и на обществото – намалените емисии парникови газове ще подобрят качеството на въздуха и ще смекчат изменението на климата. Общо ползите от предвидената от 2020 г. до 2050 г. декарбонизация се оценяват на около 41 милиарда долара.

Последният заем се състои от 250 милиона долара обикновен капитал от IDB и 50 милиона долара от правителството на Корея. Средствата ще бъдат администрирани от банката чрез Корейския механизъм за съфинансиране на развитието на инфраструктурата. Френската агенция за развитие също предоставя 100 милиона евро паралелно финансиране. Така общо страната ще получи над 400 милиона долара за своите цели за декарбонизация. Заемът от 300 милиона долара на IDB има 20-годишен срок на погасяване и 5,5 години гратисен период.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ