ESG News

Как идеите в полза на околната среда правят бизнеса устойчив?

Споделяне:

„Устойчивост“ – това се оформя като вълшебна дума за всичко, с което се занимаваме днес. Ще захранваме ли дома си с енергия от слънцето? Ще изберем ли дрехи с минимален отпечатък върху природата? Може би просто ще решим най-накрая да започнем да изхвърляме отпадъците си разделно. Всяко от тези действия допринася за това да подобрим екологичното равновесие и да спрем процесите, които разрушават екосистеми по цялата планета. Промяната идва с малки, но всекидневни стъпки.

Най-важният нов за всички ни урок е, че действията в полза на природата не е задължително да бъдат за сметка на целите на нашия бизнес. Напротив, устойчивостта има как да върви ръка за ръка с търсенето на високи резултати. Показват го хиляди успешни начинания по целия свят, виждаме го и в идеите на специалисти от A1 България, които бяха оценени на високо равнище.

Устойчивият проект като възможност

Именно в добрия баланс между действията на човека и влиянието му върху природата и обществото преминава и последното издание на вътрешната програма за предприемачи на А1 – Empowering Ideas. Тя се реализира от A1 Group във всички държави, където брандът присъства и помага на служителите с идеи за развитие на бизнеса да ги реализират.

Последното издание на конкурса през тази година е посветено на темата ESG или устойчивото развитие за опазване на околната среда, подкрепа на общество и управление на бизнеса по етичен начин. В конкурса се включиха стотици служители от всички държави, разделени в 63 отбора. Те представиха собствени идеи, с които да помогнат на компанията по пътя ѝ към устойчивата трансформация, а експертно жури насърчи десетте най-добри сред тях да се включат в различни активности, където да доразвият идеите си и да ги представят пред всички в A1 Group, които да ги оценят.

До последната фаза на конкурса достигнаха два отбора от А1 България, които доказаха, че устойчивостта е константа и може да стане част от всекидневието ни с помощта на технологии и креативност.

Wind Power – „зелена“ енергия за високи технологии

Владимир, Георги, Атанас, Младен и Тодор работиха върху потенциала на вятърните турбини за захранване на обекти на мобилната мрежа, както и за други обекти на компанията. Екипът в началото се включи в конкурса като два отделни отбора със сходни идеи, но те се обединиха, за да се справят по-ефективно с предизвикателството.

Знаем, че развитието на новите технологии и достигането на още по-висока скорост в 5G мрежата на А1, което е от ключово значение за клиентите, изисква и повече енергия. В разработения проект екипът на Wind Turbines („Вятърни турбини“) залага на използването на „зелено“ захранване – основно от вятъра, което да бъде комбинирано със слънчеви панели, така че да се осигури устойчива енергия при различни атмосферни условия, както и захранване на места, където изцяло липсва електрическа мрежа.

Преходът към „зелена“ енергия на А1, който вече стартира чрез инвестиции в соларни паркове и изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди, сега се допълва от „вятъра на промяната“. В екипа попадат петима мотивирани експерти с технически опит и много идеи за по-висока енергийна ефективност на бизнеса на А1.

Кой носи „вятъра на промяната“?

Владимир Истратков – мениджър в направление „Мрежа и услуги“, постъпва в компанията през 2005 г., като в момента се занимава пряко с управлението, включващо изграждането, инсталацията и поддръжката на огромната инфраструктура, която стои зад мобилната мрежа на А1. Той се радва, че заедно с колегите си може да търси точния баланс между спестяването на енергия и повишаването на отговорността на обществото. Влади казва, че „специфичната идея, която стои зад нашия проект не е нова, просто сега времето за реализация и самият пазар могат да ни помогнат да я осъществим, а самият проект ни даде още по-голяма увереност, че в момента ние, като компания, можем а я реализираме на практика“.

Към Влади се присъединява и Георги Пелев, чиято експертиза в областта на електропроектите е в основата на допълнителни идеи за въглеродно неутрален бизнес. Неговата основна роля в Wind Turbines съвсем очаквано е техническата имплементация, менажирането на алгоритъма на операциите, комуникацията между новото оборудване и външната среда, както и измерванията и събирането на данни за представянето на продукта. Георги отбелязва, че работата по теми, свързани с възобновяемата енергия, в допълнение на това, че е негово хоби, се е превърнало и в част от професионалните му ангажименти.

Атанас Буюклиев започва кариерата си в А1 през 2009 г., а в момента ръководи екип „Строителство и поддръжка на сгради“. Това е главното звено в компанията, което отговаря за поддръжката на сградния фонд – в това число техническите и административните сгради, корпоративните офиси, складове и паркинги. Той коментира, че проекти като този са особено предизвикателни заради нуждата от организация и стиковане на всички задачи със стотици служители, подизпълнители и доставчици, които са включени в тях. „Енергийната ефективност, рециклирането и останалите аспекти на устойчивите бизнес операции са част от моята ежедневна работа и съвсем логична стъпка за мен беше да споделя своята експертиза, свързана с бъдещите иновации в сферата.“, обяснява Атанас.

Тодор Котопанов е част от екипа на Атанас в А1 като старши инженер „Климатични инсталации“. Ежедневните му дейности са свързани със създаването на приятна работна среда за неговите колеги, както и с намаляване на риска от прегряване на специализираното оборудване в нашите помещения за съхранение на данни. Той казва, че за него ESG програмата е била шанс да погледне на решенията в неговата позната сфера по нов начин – че иновациите биха могли да се използват не само за подсигуряване на нужната среда за бизнес операциите, но и да работят в полза на опазването на околната среда. Тодор смята, че участието му в проекта е обогатило знанията му, а постигането на общата им цел е благодарение на добрата екипна работа, която се е получила.

Вътрешното ESG предизвикателство заинтригува и Младен Болчев – супервайзор на технически проекти в А1. Неговата основна роля е свързана с електричеството и мониторирането на процесите в компанията – от дизайна, през имплементацията на електрическите инсталации и оборудването при изграждането и поддръжката на сградния фонд на А1, до проследяването на енергийната ефективност на обектите. Младен решава да се включи в проекта, защото той му дава възможност да приложи своите компетенции в сферата на възобновяемите енергийни ресурси на още едно място и така да допринесе за развитието на една по-различна сфера.

Пчелен кошер в градска среда – решение, представено в Smart Beehive

Вторият проект е на Ивета, Мартин, Петър и Евгения, които вярват в насърчаването на биоразнообразието чрез грижа и защита на пчелите, които несъмнено са животоподдържащата система на природата. Идеята им включва превръщането на пчелните кошери в интелигентни домове, оборудвани с технологии, основани на интернет на нещата (IoT). Така всеки, който се интересува, ще може да даде своя принос към биоразнообразието чрез т.нар. Академия за пчелари.

Smart Beehive („Умни пчелни кошери“) насърчава отглеждането на пчели в градска среда чрез предлагане на стандартизиран продукт в портфолиото на А1, насочен към хора без опит в сферата. Той включва умен кошер, платформа за анализ на данни, приложение за мониторинг и съвети, съдействие при извличане на меда и платформа за продажбата му без посредник. Запазването на биоразнообразието посредством технологичните възможности на IoT се оказа ключово за екосистемата, а продуктът е още една възможност компанията да докаже потенциала на „интернет на нещата“.

Четиримата души, които си сътрудничат в проекта, са обединени от идеята за имплементиране на технологиите в помощ на пчелите, а ето ги и тях.

Кои са „дигиталните пчелари“?

Мартин Филев, мениджър на проекти в екип „ICT проекти и решения за корпоративни клиенти” е част от екипа на „дигиталните пчелари“, като отговаря за връзките с партньорите и развитието на бизнес решението – все дейности, които са част от неговата експертиза и в работата му в А1. Богатото портфолио от ICT проекти за корпоративни клиенти, което има, заедно с техническото образование в специалност „Компютърни системи и технологии“, му дават увереност да развива технологични решения, насочени към подобряване на околната среда и качеството на живот. Според него „ESG посреща реалните нужни на поколението днес, без да прави компромис с възможността на бъдещите поколения да посрещнат техните утре.“

Ивета Митева-Кацарова е старши продуктов мениджър в отдел „Продукти и услуги за корпоративни клиенти” и е важна част от развитието на новите продукти и услуги в А1. Ивета е част от компанията от 12 години, а в последните няколко се включва активно в развитието на NB IoT услугите, което ѝ дава познания за специфичните приложения на „умните“ технологии – както в ежедневните дейности на хората, така и в бизнес процесите. Тя харесва този проект, защото „едновременно комбинира огромна социална значимост с иновации в отглеждането на пчели.“ Освен всичко това, тя е впечатлена от перфектната съвместна работа в екипа.

Евгения Петкова-Рашева е експерт в отдел „Радио мрежа за достъп“, а работата ѝ е свързана с планиране и оптимизация на мрежата, като едновременно с това се включва активно в проекти в IoT сферата и широкото приложение на 5G технологията. Участието ѝ в проекта в полза на запазване на биоразнообразието е продиктувано от „потопяването“ в безкрайната вселена на умните решения, където тези за пчеларството намират своето място. Амбицията ѝ е да реализират проекта по такъв начин, че той да е от полза и за компанията, и за околна среда и биоразнообразието.

Петър Вигенин е част от компанията от цели 20 години. Петър е мениджър по управление на проекти за развитие на мрежата на ниво A1 Group. Професионалното му развитие във времето му е дало възможност да участва в предизвикателни и интересни проекти за надграждане на технологиите, използвани за мрежата на А1, а конкурсът му е дал поле за изява, където да приложи на практика своите професионални интереси в сферата на технологиите и личния му опит в отглеждането на пчели.

Какво следва?

Идеите вече са в напреднал етап на развитие благодарение на екипния дух в А1 и съдействието и от други колеги от различни дирекции, които се включиха в конкурса. Реализацията им на практика ще бъде поредната стъпка към това А1 да направи бизнеса си още по-устойчив и отговорен с помощта на новите технологии.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ