ESG News

Bosch инвестира милиарди в технологии, неутрални за климата

Споделяне:

През 2021 г. Bosch постигна значителен ръст в продажбите и печалбата въпреки затруднената конюнктура. Приходите от продажби, генерирани от доставчика на технологии и услуги, се повишиха с 10,1% до 78,7 милиарда евро, а оперативният резултат (EBIT от дейността) се увеличи с над 50% до 3,2 милиарда евро. Маржът на EBIT от дейността се подобри с 4% процента в сравнение с 2,8% през предходната година. „Успешният резултат от 2021 година засилва увереността ни, че ще се справим и с предизвикателствата на тази година“, заяви д-р Щефан Хартунг, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, при представянето на годишния отчет на компанията.

Войната в Украйна с всичките си последствия поражда значителна несигурност. Компанията поема много сериозно отговорността си към своите служители. Още от първия ден на конфликта Бош предоставя и обширна хуманитарна помощ за облекчаване на ситуацията с бежанците. „Ние мислим за хората, които се борят за оцеляване, и споделяме страховете им“, заяви председателят на Управителния съвет на Бош Щефан Хартунг. Той добави, че войната не може да реши политическия конфликт. Според него настоящата ситуация подчертава натиска върху политиците и обществото да станат по-независими от изкопаемите горива и енергично да се стремят към разработването на нови енергийни източници. „Поради тази причина, каза той, Група Бош системно продължава усилията си за смекчаване на глобалното затопляне, въпреки предизвикателната икономическа среда.“ Хартунг обяви, че Бош ще инвестира около три милиарда евро за три години в технологии, неутрални за климата, като електрификацията и водорода.

Хартунг счита, че войната ще забави напредъка в намаляването на въглеродните емисии в краткосрочен план. В дългосрочен план технологичната трансформация в Европа ще се ускори. „Политиците биха могли да предприемат по-решителни действия за предоставянето на стимули за повишаване на енергийната ефективност на съществуващите сгради, както и за масовото разширяване на производството на енергия от възобновяеми източници“, каза Хартунг. Той е убеден, че електрификацията е най-бързият път към климатична неутралност, при условие, че се базира на зелено електричество. Ето защо Бош продължава да развива устойчивата мобилност: през 2021 поръчките на компанията, свързани с електромобилността, за първи път надхвърлиха десет милиарда евро. Но лидерът на Бош също така подчерта, че е необходим и водород. „Индустриалната политика трябва да се съсредоточи върху подготовката на всички сектори на икономиката за водорода“, каза той. „Системите, базирани на електричество, са с приоритет, но решенията, базирани на водород, също трябва да наберат по-висока скорост. Ще имаме нужда и от двата енергоизточника, ако искаме да живеем устойчиво на нашата синя планета.” Председателят на Управителния съвет на Бош обяви, че през следващите три години компанията ще инвестира още десет милиарда евро в дигиталната трансформация на бизнеса си. „Дигитализацията също играе специална роля за устойчивостта – и нашите решения стартират на тази основа“, каза Хартунг. Примери за такива решения в портфолиото на Бош са енергийният мениджър за интелигентния дом и свързаната производствена енергийна платформа.

Перспективите за 2022: Високо ниво на несигурност в предизвикателна среда

Група Бош увеличи продажбите си с 5,2% през първото тримесечие.

„Стартирахме стабилно през 2022 г. В момента очакваме да надхвърлим прогнозата за ръст на продажбите от 6%“, заяви д-р Маркус Форшнер, член на Управителния съвет и главен финансов директор на Robert Bosch GmbH. „Въпреки това, значителната несигурност, пред която сме изправени, затруднява по-точната оценка за текущата година като цяло.“ Според Форшнер, компанията няма да постигне целта си да изравни миналогодишния марж на EBIT. Очаквания ръст на продажбите ще бъде между 3 и 4%. „Натискът върху финансовия резултат нараства значително, главно поради увеличените разходи за енергия, суровини и логистика.“ По-специално в бизнес сектора „Автомобилни технологии“ в момента разходите са много високи  – цените на някои суровини са се утроили от 2020 г. досега. „Трябва да се подготвим за продължаващия ръст на цените и много нестабилните пазари“, заяви Форшнер. „Не само автомобилните производители, но и доставчиците трябва да се адаптират към нарастването на цените“.

В светлината на настоящата ситуация Бош преразгледа съществено предвижданията си за световната икономика. За тази година се очаква ръстът й да бъде с малко под 3,5% – в началото на годината все още се очакваха около 4%. Предишната прогноза за производство на около 88 милиона превозни средства и очакваното годишно увеличение от 9% в автомобилостроенето вероятно също няма да бъде изпълнено. Форшнер вижда причините за това във възраждането на неблагоприятните последици от пандемията от коронавирус в Китай и продължаващия недостиг на чипове. Като цяло обаче той остава уверен: „Бош ще се справи и с предизвикателствата на този труден етап. Най-важни сега са иновативните продукти и ясния дългосрочен стратегически фокус, а ние имаме и двете”.

Водородна електролиза: Навлизане на пазар за 14 милиарда евро

С цел ефективни действия в областта на климата Бош навлиза в бизнеса с компоненти за водородна електролиза. Компанията планира да инвестира близо 500 милиона евро в тази нова сфера на дейност до края на десетилетието – половината от тях до пускането на пазара, планирано за 2025. „Стъпили сме на широка основа, от която да развиваме водородните технологии и да увеличим производството на водород в Европа“, заяви Хартунг. „Очакваме глобалният пазар на компоненти за електролизери да достигне около 14 милиарда евро до 2030 г. Бош доставя стека – ядрото на системата за водородна електролиза, което се комбинира в интелигентен модул със силова електроника, сензори и управляващ блок. Стековете за поколение H2 се очаква да влязат в производство най-рано през 2025 г.

Устойчивост: Социална отговорност при преминаване към нови енергийни източници

Бош поддържа Зелената сделка на Европейския съюз и показва отговорност по отношение на устойчивостта: 400-те локации на Бош по целия свят са въглеродно неутрални от 2020. Напредъкът на компанията в качеството на въглеродната неутралност е по-добър от очаквания. Бош вече реализира една трета от икономиите на енергия, планирани до края на десетилетието. „Устойчивостта вече не е периферна тема; тя трябва да бъде част от основния бизнес на всяка компания“, заяви Филиз Албрехт, член на Управителния съвет и директор „Индустриални отношения“ в Robert Bosch GmbH. Корпоративната социална отговорност на Бош обхваща триъгълника от икономически, социални и екологични проблеми. „Не е лесно да поддържаш баланса на тези три сфери. Във времена на промяна социална отговорност означава да подготвим възможно най-много служители за новите области на бизнеса”. Както посочи Албрехт, Бош разработва неутрални технологии за климата предимно в локации, които преди това са произвеждали горивни системи. Програмите за преквалификация и вътрешнофирмената платформа за назначаване на работа означават, че 1 400 служители от производството на задвижващи системи вече са получили нови позиции в области като софтуера и електромобилността. „До края на годината близо 2 300 служители ще работят върху мобилните и стационарни горивни клетки – като почти всички ще бъдат наети вътрешно“, каза Албрехт и добави: „Това е трансформация, осъществена от Бош“. Тя също така съобщи, че тази година компанията възнамерява да наеме още 10 000 софтуерни инженери по целия свят.

Термотехника: 300 милиона евро за бизнеса с термопомпи

“Повече от една трета от въглеродните емисии идват от сградите, така че климатичните действия трябва да се случват и в домовете на хората“, казва д-р Кристиан Фишер. Като заместник-председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH той отговаря за бизнес секторите „Потребителски стоки“ и „Енергийна и сградна техника“. „Преходът към алтернативно отопление започва от термопомпата, захранвана от зелено електричество в идеалния случай.“ Все повече законови изисквания към новите сгради по света отразяват това: в Германия 65% от новите отоплителни системи ще трябва да се захранват от възобновяеми източници до 2024 г. „Бош ще инвестира още 300 милиона евро в бизнеса с термопомпи до средата на десетилетието“, заяви Фишер и добави: „До 2025 пазарът ще расте с 15 до 20% годишно. Ние се стремим да се разрастваме два пъти по-бързо от пазара.“ Бош ще даде своя принос и за съществуващите сгради: с газовите си котли, готови за водород, компанията улеснява преминаването от системи за отопление на природен газ към водород. Освен това, чрез свързване и интегриране на сградните системи Бош се приближава към целта си да генерира по-голям дял приходи от услуги. „В бизнеса със сградни системи услугите вече представляват почти половината от целия оборот“, каза Фишер. „Стратегическите ни цели – формирането на действия за защита на климата чрез технологиите и разширяване на бизнеса ни с услуги – се допълват.“

Индустриална техника: Енергийна ефективност чрез дигитализацията

В промишленото производство Бош стимулира подобряването на енергийната и разходната ефективност в заводите си. „Дигитализацията на промишленото производство допринася за действията в областта на климата“, каза Ролф Найорк, член на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, който ръководи бизнес сектор „Индустриална техника“. „Само благодарение на свързания енергиен мениджмънт намаляваме годишното потребление на енергия в нашите заводи средно с 5%. Енергийната платформа от портфолиото на Индустрия 4.0 вече се използва в 80 проекта на клиенти и в 120 локации на Бош. Паралелно Група Бош въвежда електрификацията в индустриалната си технология. Компанията очаква 30% от мобилното оборудване да бъде електрифицирано до 2030 г. Това означава допълнителен пазарен обем за системи с високо напрежение на стойност 1,5 милиарда евро. Бош цели да усъвършенства и електрическото шофиране чрез  индустриалната си техника. „В проектен екип с VW работим за създаване на компания, която ще оборудва фабрики за акумулаторни клетки в Европа“, сподели Найорк. „Общата ни цел е да бъдем технологичен и разходен лидер в системите за серийно производство на акумулатори.“ Експертите очакват до 2030 технологията за производство на акумулаторни клетки да достигне пазарен обем от 50 милиарда евро в световен мащаб.

Преход към алтернативна мобилност: Електрификация с акумулатори и задвижване с горивни клетки

Бош очаква Зелената сделка на ЕС да даде решителен тласък на електрификацията на пътния трафик. „Всички автомобилни производители се стремят да увеличат дела си в нарастващия пазар на електрически превозни средства“, каза д-р Маркус Хайн, член на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH и президент на бизнес сектор „Автомобилни технологии“. „Визията на Бош е да бъде доставчик номер едно за електрически задвижващи системи на пътя.” Ключова техническа задача, каза Хайн, е да се поддържа подходящата температура на задвижването и акумулатора и да се осигури необходимият климатичен комфорт в купето. Интелигентният термомениджмънт може да увеличи пробега на електромобила с цели 25%, посочи той. За тази цел Бош разработи интегрирано решение: гъвкав термомодул или FTU. С FTU Бош навлиза на пазар, за който се предвижда да достигне обем от 3,5 милиарда евро до края на десетилетието. За електрическата мобилност, базирана на горивни клетки, тази година Бош ще стартира производството на задвижващи агрегати с горивни клетки за камиони. „В завода в Бамберг ще произвеждаме стекове с гигаватова мощност не по-късно от средата на десетилетието“, каза Хайн. „До 2030 карането на камион с горивни клетки не трябва да струва повече от дизела – това е нашата цел. Бош ще увеличи капиталовите си разходи за мобилни горивни клетки до почти един милиард евро между 2021 и 2024 г.

Бизнесът през 2021: Предизвикателствата са преодолени въпреки растящите разходи

“Като цяло Група Бош се справи успешно с предизвикателствата на 2021“, каза Форшнер. „Успяхме да повишим продажбите с 10,1% и да увеличим печалбата от дейността с над 50%”. Бош постигна това въпреки продължаващата пандемия на коронавирус, затруднените доставки на полупроводници и значително по-високите цени на суровините. „Освен добрите продажби и мащабните ни мерки за намаляване на разходите също се изплатиха“, добави Форшнер. „Нашата ориентация към бъдещето се отразява и върху стабилния ни финансов резултат”. Разходите за научноизследователска и развойна дейност на Група Бош запазиха нивото от 6,1 милиарда евро (2020: 5,9 милиарда евро), а капиталовите разходи нараснаха леко до 3,9 милиарда евро (2020: 3,3 милиарда евро). Разходите за научноизследователска и развойна дейност са фокусирани върху електромобилността и системите за подпомагане на водача, както и върху електрификацията на промишлеността и отоплителните технологии. Делът на собствения капитал се подобри с 1,3 пункта, като се повиши до 45,3%.

Бизнесът през 2021: Развитие по бизнес сектори

Всички дивизии допринесоха за положителното развитие на бизнеса. Бизнес сектор „Автомобилни технологии“, който генерира най-високи продажби, регистрира ръст от 7,6% до 45,3 милиарда евро. След коригиране на ефекта от курсовите разлики увеличението е със 7,9%. След загубата от предходната година, бизнес секторът постигна леко положителен резултат с марж на EBIT от дейността 0,7%. „Автомобилни технологии“ е силно засегнат от недостига на чипове и трябва да се подготви за дълбоки промени в мобилността“, добави Форшнер. „Същевременно секторът прави значителни първоначални инвестиции в електромобилността и автоматизираното шофиране и трябваше да поеме доста по-високи разходи за суровини и логистика“. Бизнес секторът „Индустриална техника“ се възползва от възстановяването на ключовите пазари за машиностроенето и успя да увеличи продажбите си с 18,9% до 6,1 милиарда евро. След корекция на ефекта от курсовите разлики това се равнява на ръст от 19,4%. Маржът на EBIT достигна 8,4%. След силното представяне през миналата година бизнес секторът „Потребителски стоки“ отново успя да увеличи продажбите си, този път с 12,7% (14,4% след коригиране на ефекта от обменните курсове) до 21 милиарда евро. Секторът отново постигна двуцифрен (10,2%) марж на оперативната печалба. Бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ вдигна оборота си със 7,8%, или с 8,8% след коригиране на ефекта от курсовите разлики. С общи продажби от 5,9 милиарда евро подобреният марж на EBIT в сектора възлиза на 5,1%. „Отоплителната ни технология, неутрална за климата, даде сериозен принос за успешните резултати“, посочи Форшнер.

Бизнесът през 2021: Развитие по региони

Група Бош отчита ръст на приходите от продажби във всички региони. Оборотът в Европа възлиза на 41,3 милиарда евро, като ръстът спрямо предходната година е 8,9%. Без ефекта от курсовите разлики увеличението е 10%. В Северна Америка приходите от продажби са се увеличили с 6,5% (9,3% след коригиране на ефекта от курсовите разлики) до 11,4 милиарда евро. Оборотът в Южна Америка е общо 1,4 милиарда евро, нараствайки с 32%, или с цели 45,1% след коригиране на влиянието на курсовите разлики. В Азиатско-Тихоокеанския регион, заедно с другите региони, продажбите достигнаха 24,5 милиарда евро. Това е увеличение с 13,1%, или с 11,7 % след коригиране на ефекта от курсовите разлики.

Персоналът през 2021: Ръст във всички региони

Към 31.12. 2021 г. в Група Бош работят 402 614 души по целия свят – със 7 580 повече от предходната година. Увеличение се наблюдава и в трите региона: Европа, Америка и Азия. Броят на служителите в Германия остава стабилен със 131 652 души. Служителите, заети с научноизследователска и развойна дейност, са нараснали с 2 949 до 76 121.

Запишете се за нашия бюлетин

Тагове:
Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ