Обучение

позиция

ESG Академия

Информация

На 29 март ще бъде даден старт на ESG Академията на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с Асоциация на специалистите по устойчивост (АСУ). Началото ще бъде дадено с модул „ESG управление“.

Целта на програмата е да се формират знания за устойчиво и отговорно управление, идентифициране и управление на нефинансовите рискове и привличане на устойчиви инвестиции чрез развитие на иновации в областта на социалната и нисковъглеродна икономика.

 

Записване

Краен срок за записване: до 28 март

Ранно записване: до 20 март

Регистрация: https://forms.office.com/e/FhbiZRCNVu

Програма

ESG Академията с АСУ е изградена от следните модули:

  • Модул 1: „ESG подход в управлението“ – доц. д-р Марина Стефанова, 29 март
  • Модул 2: „Бизнес и права на човека“ – Оля Пенева, 05 април
  • Модул 3: „Енергийна и климатична политика“ – доц. д-р Атанас Георгиев, 12 април
  • Модул 4: „ESG отчетност“ – доц. д-р Марина Стефанова, 19 април
  • Модул 5: „Социален стълб на устойчивост“ – Зорница Русинова, 26 април
  • Модул 6: „Екологичен стълб на устойчивост. Зелена и кръгова икономика“ – доц. д-р Весела Петрова, 10 май
  • Модул 7: „Устойчиви финанси“ – Илияна Лазарова, 17 май
  • Модул 8: „Адаптация и устойчивост към климата“ – Апостол Дянков, 31 май

Обучение

ESG Академия

За компанията

ESG Академията на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е първата национална сертификационна програма за обучение на специалисти по устойчиво управление и обхваща теми, свързани с ESG подхода в управлението, енергийната и климатична политика, ESG отчетност, адаптацията и устойчивостта към климатичните промени, устойчивите финанси и др.

Заявете своето участие

Изпратете своята автобиография на

28 март