ESG News

„Зелената“ стратегия на Yettel предлага на хората реални решения за опазване на околната среда

Интервю с Галина Парментер, старши съветник по ESG на Yettel

Споделяне:

Телекомуникационната индустрия днес играе важна роля за опазването на природата и създаването на един по-устойчив на промените свят. Пандемията и наложилият се дистанционен модел на работа доведоха до безпрецедентно търсене на цифрови комуникации, което принуди индустрията да консумира повече от всякога енергия и оттук да генерира повече въглеродни емисии. За мястото на дигиталните комуникации в устойчивата икономика и как Yettel определя посоката на бизнеса на бъдещето, този, който функционира в баланс с околната среда и хората, разговаряме с Галина Парментер, старши съветник ESG на Yettel.

Г-жо Парментер, как виждате ролята на телекомуникационния сектор в утвърждаването на устойчиво бизнес развитие и социални политики?

Като лидер в телекомуникационната индустрия, утвърждаването на отговорното потребление винаги е било във фокуса на вниманието на Yettel и причината се корени в самата природа на бизнес сектора.  Може би няма да ви изненадам с факта, че  3-4% от глобалните емисии на въглероден диоксид се дължат именно на телекомуникационната индустрия, което е близо два пъти повече от това на авиацията. Очакванията са глобалният трафик на данни да нараства с около 60% годишно в световен мащаб, което води след себе си повишена  консумация на енергия. Ако тази енергия не произлиза от чисти източници, замърсяването с парникови газове ще се повишава, вместо да се намалява.

Ангажиментът на Yettel за устойчиво развитие е въплътен в ДНК-матрицата на компанията. От години развиваме различни програми и инициативи – за интернет безопасност, околна среда, многообразие на работното място и пр., които не само показват пътя, но и дават добър пример . Всеки бизнес трябва да функционира в баланс с околната среда и хората и ние сме все още една от малкото компании в България, които изграждат стратегия за устойчиво развитие с точни и  измерими цели, които ще бъдат обявени по-късно тази година. Разработваме амбиции в областите климат, кръгова икономика (електронни отпадъци и отпадъци от опаковки), хора и многообразие; ангажиране на нашите клиенти и иновации.

Като един от големите телеком оператори у нас, какви предизвикателства и възможности за устойчиво бизнес развитие срещате?

Двете основни предизвикателства в нашата индустрия са нарастващото потребление на електроенергия, за да захранваме цифровите услуги, които предоставяме, и замърсяването с електронни отпадъци. Бих искала да ви споделя малко повече за второто.

В нашата бизнес реалност и в световен мащаб през последните години наблюдаваме експоненциално нарастване на броя произведени електрически и електронни устройства и съответно изхвърлените такива. Ако погледнем прагматично, когато едно ново устройство бъде закупено, в голяма част от случаите то заменя старо такова. И тук идва въпросът какво се случва със старите устройства – логично, излизащата от употреба техника също се увеличава.

За да си говорим с факти, през 2019 г. в света т.нар. електронни отпадъци са 53.6 милиона тона, което се равнява на тежестта на 350 круизни кораба. До 2021 г. същият този годишен електронен отпадък вече е нараснал с около 7%, т.е. корабите вече са станали 375. Малките устройства, като телефони и лаптопи, към момента заемат около 9% от световния e-waste. За жалост около 82% от тези отпадъци отиват директно на сметищата, което е резултат от действията на потребителите, както и от липсата на програми за рециклиране. Българите, по данни на Евростат, през 2019 г. са генерирали 82 килотона е-боклук, или 11,7 кг на глава от населението.

В световен мащаб едва 17.4% от устройствата биват предадени правилно (и съответно рециклирани) след края на използването им. В състава на тези устройва влизат редица ценни метали и безразборното изхвърляне на необработените отпадъци причинява вреди на околната среда и оказва негативно влияние върху здравето на хората, най-вече на база на проникване на токсини в почвата и водите.

Въпреки мрачната статистика, обнадеждаващ факт е, че Европа е континентът с най-голям процент правилно предадени устройства, изчислен на около 48,5% за 2021 г., а България е с още по-голям дял – 75%. Събирането на употребявани устройства, използването на техните компоненти, както и правилното рециклиране на изделията способства не само за опазването на околната среда от замърсяване, но е и начин за опазване на ценните природни ресурси. И в Yettel искаме да сме лидери в тази посока.

Като общество и държава трябва да мотивираме поведения за насърчаването на т.нар. кръгова икономика (произвеждаме, използваме, рециклираме и използваме отново – няма отпадъци). А в момента, за съжаление, превес има линейната икономика – произвеждаме, използваме и изхвърляме на боклука, без мисъл какво се случва с тези отпадъци.

Разкажете ни повече за кампанията на Yettel за рециклиране на устройства и включването им кръговата икономика.

Темата за устойчивото развитие става все по-популярна в България и смея да кажа, че това е така не само за служителите на Yettel, но и за голяма част от нашите клиенти. Сигурна съм, че в последните няколко месеца всеки един, четящ този текст, е попадал на новина или друга информация по темата в публичното пространство. Споделено мнение на екипа ни в Yettel обаче е, че това, което липсва в момента, са точни, ясни и лесни стъпки, които всеки един човек може да направи, за да допринесе за осъществяване на целите за устойчиво развитие.

С цел да достигнем до повече от потребителите ни от юни т.г. инвестирахме в промотиране и на новата ни услуга „Рециклирай и спести“, с която да стимулираме отговорната употреба на ресурси и материали. Тя съществува още от 2018 г. Позволихме си да сме решителни и смели, като поощряваме клиентите ни да донасят старите си устройства в момента в замяна на което получават ваучер за отстъпка.

Ние поемаме ангажимента събраните мобилни устройства, таблети и смарт аксесоари да бъдат предадени за рециклиране, така че вместо да събират прах в шкафа, да са от полза при производството на нова електроника, да спестят ценни природни ресурси, а оттук – да допринесат за намаляване на екологичния отпечатък (вж. схемата).

Това е едно практично решение, което Yettel предлага на своите клиенти, с които заедно и осъзнато адресираме проблеми, свързани с опазване на околната среда и предлагане на устойчиви продукти и услуги. Важно е да се отбележи, че кампанията не е еднократен акт и клиентите ни могат да се включат и през следващите месеци.

Но данните говорят по-добре от хората и тъй като кампанията все още не е приключила, мога да ви споделя цифри за миналата година. През 2021 г. наблюдавахме почти двоен ръст на предадените устройства в сравнение с тези, който успяхме да изкупим през 2020 г. Така помогнахме на над 2130 клиентски устройства или частите им да заживеят втори живот и заедно с нашите клиенти, които рециклираха старите си устройства, спестихме емисии, равняващи се на 9.42 млн. зареждания на смартфон. Постижението е сравнимо с ефекта от посаждане на 1281 дръвчета и растежа им в продължение на 10 години. Въпреки позитивната тенденция обаче сме много далеч от момента, в който за всяко закупено устройство получаваме старо, което успяваме да изведем от употреба по правилния начин.

Какви са следващите Ви стъпки?

В Yettel вярваме в баланса и в трансформацията на човешкия живот към добро посредством технологиите. Като един от най-големите инвеститори, работодатели и доставчици на телекомуникационни услуги, нашата цел е да балансираме връзката, която потребителите имат с технологиите. За целта въвеждаме устойчиви политики, мерки и цели, с които искаме да променим света, като намаляваме въглеродния ни отпечатък и се фокусираме върху здравето и благосъстоянието на хората.

На хората са им нужни лесни стъпки за по-устойчив начин на живот, които могат да прилагат в ежедневието си. В момента работим и над дългосрочната ни стратегия, която ще включва още инициативи, целящи по-голяма информираност. Вече въведохме безхартиен процес на сключване на договори като част от стремежа да създаваме по-малко отпадък и да намалим консумацията на хартия. В нашите офиси вече доста добре прилагаме принципите на кръгова икономика (reduce, reuse, recycle) – събираме разделно, рециклираме и се стремим да използваме дадени продукти за по-дълго време. Планираме да засилим употребата на соларна енергия както за централния си офис, така и за другите си физически обекти.

Разбира се, винаги може и повече и именно затова устойчивото развитие за нас не са няколко проекта с начало и край, а начинът, по който правим бизнес. Смятам, че България има голям потенциал да се развие сравнително бързо в тази посока, защото устойчивото развитие е точно това – да бъдем в синхрон с природата и хората около нас.

Материалът е подготвен в партньорство с Yettel.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ