ESG News

Зелената сделка на местно ниво – търсят се най-добрите практики

Европейският комитет на регионите отправя покана за най-добри практики и ангажименти за климата

Споделяне:

Европейския комитет на регионите стартира инициатива за насърчаване на нисковъглеродни и устойчиви проекти, за да отговори на свързаните с климата ангажименти за намаляване на парниковите газове в Европейския съюз.

Ако вашият регион или град си е поставил за цел да намали емисиите си парникови газове до 2030 г. или до 2050 г. и има конкретен проект, насочен към целите на Европейската зелена сделка, тази покана от Комитета е точно за вас.

Социалните и екологични проблеми на нашето съвремие ни показват важността от спешни мерки за намаляване на въздействието от изменението на климата и от тясна колаборация между обществото и околната среда за справяне с енергийната криза и последиците от пандемията. Градовете и регионите играят съществена роля при постигането на целите на Европейския зелен пакт и на заложената в плана на ЕС климатична неутралност.

За да насърчи градовете и регионите да предприемат целенасочени действия в подкрепа на Зелената сделка, Европейският комитет на регионите отправя покана към всички членове на мрежата, заместници, млади политици, местни и регионални съветници за проекти, свързани с климатичните ангажименти.

Целта на поканата е проектите и най-добрите практики в платформата да демонстрират как градовете и регионите допринасят за екологичното възстановяване и за постигане на по-устойчиво и приобщаващо общество.

Какви проекти се търсят?

Проектите и инициативите, за които е отправена поканата, могат да бъдат както наскоро постигнати, така и текущи, а темите са следните:

  • Адаптиране към климата
  • Смекчаване на климата
  • Кръгова икономика
  • Въпроси, свързани с енергията, като енергийна ефективност, енергийна бедност или възобновяема енергия
  • Чиста мобилност
  • Нулево замърсяване
  • Залесяване и градско озеленяване
  • Зелени бюджети

 

Комитетът ще събере ангажиментите на местните и регионалните власти в областта на климата в карта, която да подпомогне усилията за укрепване ролята на градовете и регионите в прилагането на Парижкото споразумените и в управлението на климата в глобален мащаб. Това ще се случи преди Конференцията на ООН по изменението на климата (UNFCCC COP 27), която щесе проведе в Шарм ел-Шейх, Египет, през ноември 2022 г.

Проектите и ангажиментите ще бъдат публикувани в интерактивната карта на Европейския комитет по регионите и ще бъдат популяризирани сред институциите на ЕС, заинтересованите страни и пресата. Порталът на Зелената сделка на местно ниво може да откриете тук, а за да споделите вашите зелени проекти и климатични ангажименти, трябва първо да попълните тази кратка анкета.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ