ESG News

Устойчивостта и бизнес резултатите във Филип Морис Интернешънъл са взаимосвързани

Интервю със Сара Бостуик, глобален ръководител на отдел „Връзки със заинтересованите страни за устойчиво развитие“ във Филип Морис Интернешънъл

Споделяне:

В днешно време ESG стратегиите все по-бързо завладяват бизнеса. Какъв е Вашият подход и кое го прави различен?

С нашата т.нар. Декларация за намерения се ангажираме да ускорим края на тютюнопушенето и да поставим основите на един силен бизнес в области, свързани с подобряването на качеството на живота и здравето, което е израз на стремежа ни да разработваме и реализираме успешно на пазара продукти с позитивно нетно въздействие за обществото. За да изпълним тази цел, е необходима радикална трансформация на нашия бизнес. Стратегията ни е да осъществим по отговорен начин прехода от цигарена компания към водеща в света компания с бездимен бизнес, като същевременно се насочваме и към прилежащи сфери – като подобряване на качеството на живота и здравеопазване.

Нашият подход за устойчиво развитие поставя фокуса върху разработването на стратегии, които позволяват да се намерят решения на проблемите, свързани с екологичното, социално и корпоративно управление, идентифицирани в оценката ни за същественост на устойчивото развитие.

В този смисъл разграничаваме две отделни форми на социално и екологично въздействие – въздействие, свързано с нашите продукти (какво произвеждаме) и въздействие, свързано с нашите бизнес операции (как го произвеждаме).

Този подход дава възможност на компанията да насочи вниманието към факта, че в съответствие с резултатите от оценката за същественост на устойчивото развитие, намирането на решение на социалните последствия от продуктите на компанията е поставено в центъра на стратегията. Това са областите, в които следва да насочим ресурсите си, да създаваме иновации и да разработваме решения, които допринасят за решаването на някои от най-наболелите проблеми на обществото. Това е и възможност за растеж и е най-силното ни конкурентно предимство.

Най-сериозният и най-актуален ефект, към който е насочена нашата стратегия, са здравните последствия от тютюнопушенето. Това е най-големият принос към общественото здраве, който можем да направим, и е крайъгълният камък в намеренията и бизнес стратегията на Филип Морис Интернешънъл. Бизнес трансформацията е процес, специфичен за нашата компания. Сред ключовите елементи за постигането ѝ са:

  • показателите за бизнес трансформация (ключови индикатори за изпълнение, включващи  финансови и нефинансови показатели, чрез които нашата трансформация става измерима и проверима);
  • Пътна карта до 2025 г. (определя пътя за изпълнение на дългосрочния план от 11 основни цели); 
  • Индекс за устойчиво развитие (обвързва дългосрочните възнаграждения на ръководните кадри с постигнатите резултати за устойчивост);
  • финансова рамка, свързана с бизнес трансформацията (интегрира бездимната трансформация в нашата финансова стратегия, като предвидените в нея ключови индикатори за изпълнение са формулирани в съответствие с най-съществената за устойчивото ни развитие тема – здравни ефекти от нашите продукти).

Как влияе устойчивостта на бизнес растежа и доколко тя е внедрена в дейността на компанията на различните нива?

Трансформацията на Филип Морис Интернешънъл не се свежда само до замяната на един продукт с друг. Тя включва трансформиране на цялата верига на стойността, както и на начина, по който компанията работи с обществото. Това изисква пълен преглед и коренна промяна на цялостния бизнес модел и на стойността, която предлагаме. Те от своя страна създават нови възможности и предизвикателства във всички бизнес аспекти – от продуктова трансформация (иновации за по-добри продукти), през външна трансформация (промяна на начина, по който работим със заинтересованите страни), до вътрешна трансформация (нова организация и верига на стойността). За да интегрираме устойчивото развитие във всичко, което правим, и за да гарантираме наличието на силна управленска структура, свързана с устойчивостта, нашите глобални отдели за устойчиво развитие, стратегическо планиране и финанси са подчинени на главния финансов директор.

Колко е важна устойчивостта за една компания, която е предприела толкова амбициозна трансформация?

Устойчивостта е в сърцевината на трансформацията ни и е отговор на предизвикателствата, произтичащи от трансформационния процес, като същевременно той стимулира иновациите и ни поставя в по-добра позиция за успех в бъдеще. Комплексността на нашата стратегия се дължи на факта, че ние управляваме едновременно въздействието по две вериги на стойността – веригата, от която се стремим да се откажем (нашето портфолио от цигари) и веригата, към която се движим (нашето портфолио от бездимни изделия), като в същото време управляваме и въздействието от самия трансформационен преход.

Къде и как се пресичат при Вас концепциите за устойчивост и за екологично, социално и корпоративно управление?

Стратегията за устойчивост  е корпоративна стратегия. Темите, свързани с екологичното, социално и корпоративно управление (Environmental, Social, Governance – ESG) са бизнес теми. Те са в основата на успеха и резултатите и са още един израз на лидерството на компанията в областта на устойчивостта и корпоративните цели. Ние твърдо вярваме, че устойчивото развитие и бизнес резултатите не са две отделни писти и два отделни наратива. Те са напълно взаимосвързани и устойчивостта и финансовите резултати се подсилват взаимно.

Нашият подход за устойчивост адресира приоритетните теми на екологичното, социално и корпоративно управление посредством осем стратегии с фокус върху въздействието от нашите продукти и от нашите бизнес операции. Ние наричаме това ESG+P, където P означава Продукт (product). Не на последно място, нашата стратегия подчертава значението на темите, свързани с корпоративното управление, което не трябва да бъде подценявано. Политиките, правилата и процедурите на компанията обуславят нейната способност за успешно изпълнение на стратегии и решаване на екологичните и социални проблеми.

Кои са 3-те най-важни цели на устойчивото развитие, които Филип Морис Интернешенъл се стреми да изпълни?

Три е много малък брой и затова в нашата Пътна карта до 2025 г. са заложени 11 главни цели. Да искате от мен да избера 3 е като да искате да избера любимото си дете!

„Филип Морис“ представи новата си стратегия за устойчиво развитие

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ