ESG News

Тилос – островът с нулев отпадък

Иновативният остров в Егейско море стана първият остров в света, който спира депонирането на отпадъци

Споделяне:

Тилос е малък остров с над 500 жители. Намира се на югоизток в Егейско море и на север от Родос. Той е напълно енергийно самодостатъчен – това е първият остров в Гърция, който разчита изцяло на възобновяема енергия, за да посрещне своите енергийни нужди. Тилос е и първият остров в света, който премахва депонирането, а над 80% от отпадъците му отиват за рециклиране.

Принципът „Всеки отпадък е ресурс“

На този остров отпадъците не се приемат за боклуци, а за ресурси. Местните власти премахнаха всички обществени кофи за боклук и спряха депонирането на отпадъци.

Островът прилага нова програма за управление на отпадъците, която ще позволи на местната общност да изхвърля почти всички отпадъци чрез система за сортиране и рециклиране. Тази програма стартира през декември 2021 г. с помощта на компанията Polygreen, като от този момент степента на рециклиране на битови отпадъци достигна 86%.

Управлението на битовите отпадъци на острова започва със сортиране при самия източник на отпадъци – в домове и офиси. Всичките 350 домакинства, общината и фирмите на остров Тилос участват в програмата Just Go Zero, пилотен проект за кръгова икономика в Гърция. Те сортират битовите отпадъци на рециклируеми материали, нерециклируеми материали и биологични отпадъци.

Как работи програмата?

Жителите на острова получават уникални торби за събиране на отпадъци с QR код, като всеки гражданин може да следи приноса си към инициативата за нулеви отпадъци чрез мобилно приложение.

Селектираните отпадъци се събират от врата на врата в определени дни от седмицата. Битовите отпадъци се доставят в кръговия център за иновации на острова, построен върху бившето депо. В съоръжението отпадъците се сортират и подготвят за рециклиране, компостиране или изпращане за изгаряне.

Лятото, когато на острова идват много туристи, дейността на центъра за управление на отпадъците е по-интензивна. Повече от 13 000 туристи го посещават годишно. Всеки хотел на острова също участва в инициативата и сортира отпадъците си.

Примерът на Тилос показва, че подобно градско устройство с нулев отпадък е напълно постижимо. От Polygreen споделят, че подобна инициатива може да бъде реализирана на всеки друг остров, в местната общност, град или щат. Базираната в Кипър фирма работи върху интегрирани и иновативни решения за кръгова икономика. Тя договаря изпълнението на такива проекти с десет други местни администрации в Гърция, според Световния икономически форум.

Енергийно автономен остров

Островът покрива близо 100% от енергийните си нужди от възобновяеми източници. Първата хибридна електроцентрала в Гърция е построена на Тилос. Електричеството от вятърни и слънчеви генератори се съхранява в батерии. Това прави острова напълно самодостатъчен по отношение на енергията.

Всички тези програми предполагат тясно сътрудничество между местните власти, бизнеса и жителите, които са променили и адаптирали своите навици и ежедневие към инициативите на общността.

Островът се превърна в зелено райско кътче чрез пионерските си начинания за инсталиране на възобновяема енергия и управление на битовите отпадъци. Инициативите дават добър пример за това как лесно и ефективно могат да се намалят негативните въздействия върху околната среда на местно ниво.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ