ESG News

възобновяема енергия

Обвиниха Shell в грийнуошинг

Компанията Shell подвежащо е надценила колко инвестира във възобновяема енергия, според организацията с нестопанска цел Global Witness. Корпорацията трябва да

Обвиниха Shell в грийнуошинг

Компанията Shell подвежащо е надценила колко инвестира във възобновяема енергия, според организацията с нестопанска цел Global Witness. Корпорацията трябва да