ESG News

градоустойство

Бягство от града в самия град

Международното студио OBMI прилага иновативен подход в хотелския дизайн, за да подари на света луксозния курорт Aera

Бягство от града в самия град

Международното студио OBMI прилага иновативен подход в хотелския дизайн, за да подари на света луксозния курорт Aera