ESG News

етично злато

Фондовете търсят „етично“ злато за инвестиции

Искате да инвестирате в етично злато? За съжаление е по-трудно, отколкото изглежда. Притискането на инвестиционните фондове да избягват кюлчетата от „неетични“ източници чрез закупуване на новоизработени кюлчета е ограничено по своето въздействие, тъй като много от тях все още съдържат старо злато, чийто произход е неизвестен, казват банкери и рафинерии

Фондовете търсят „етично“ злато за инвестиции

Искате да инвестирате в етично злато? За съжаление е по-трудно, отколкото изглежда. Притискането на инвестиционните фондове да избягват кюлчетата от „неетични“ източници чрез закупуване на новоизработени кюлчета е ограничено по своето въздействие, тъй като много от тях все още съдържат старо злато, чийто произход е неизвестен, казват банкери и рафинерии