ESG News

ESG стратегия

зелен офис

Какво е зелен офис?

Зелените офиси предоставят възможност за компаниите да включат екологични решения, които намаляват употребата на ресурси, като същевременно се прилагат принципите

Солвей Соди

Зеленият преход на “Солвей Соди”

През 2022 г. “Солвей Соди” обяви плановете си за екологично и устойчиво развитие, целящи намаляване с 40% на въглеродния отпечатък

зелен офис

Какво е зелен офис?

Зелените офиси предоставят възможност за компаниите да включат екологични решения, които намаляват употребата на ресурси, като същевременно се прилагат принципите

Солвей Соди

Зеленият преход на “Солвей Соди”

През 2022 г. “Солвей Соди” обяви плановете си за екологично и устойчиво развитие, целящи намаляване с 40% на въглеродния отпечатък