ESG News

ESG отчитане

Знамето на европейския съюз

Най-новите ESG регулации в ЕС

Ръководство за изискванията на ЕС и наличните насоки и стандарти за отчитане на ESG показателите на предприятията

Еволюцията на ESG

Терминът ESG, водещ своето начало от бизнес устойчивостта, навлиза все повече в корпоративния свят през последното десетилетие

Знамето на европейския съюз

Най-новите ESG регулации в ЕС

Ръководство за изискванията на ЕС и наличните насоки и стандарти за отчитане на ESG показателите на предприятията

Еволюцията на ESG

Терминът ESG, водещ своето начало от бизнес устойчивостта, навлиза все повече в корпоративния свят през последното десетилетие