ESG News

енергия

LNG port Rotterdam

LNG терминалът в Ротердам ще бъде разширен

Нидерландската национална газопреносна компания Gasunie и операторът Vopak взеха окончателно инвестиционно решение да разширят LNG терминала Gate на пристанището в

LNG port Rotterdam

LNG терминалът в Ротердам ще бъде разширен

Нидерландската национална газопреносна компания Gasunie и операторът Vopak взеха окончателно инвестиционно решение да разширят LNG терминала Gate на пристанището в