ESG News

д-р Марина Стефанова

д-р Марина Стефанова

Собствениците на компании трябва ясно да си дадат сметка, че ESG отчитането им дава шанс да покажат своята собствена отговорност

д-р Марина Стефанова

Собствениците на компании трябва ясно да си дадат сметка, че ESG отчитането им дава шанс да покажат своята собствена отговорност