ESG News

д-р Марина Стефанова

Марина Стефанова от Стопанския факултет

Устойчивостта в данни

ESG стандартите вече се налагат, а отчитането на нефинансовите практики в компаниите, следва да е императив. Къде са българските компании

д-р Марина Стефанова

Собствениците на компании трябва ясно да си дадат сметка, че ESG отчитането им дава шанс да покажат своята собствена отговорност

Марина Стефанова от Стопанския факултет

Устойчивостта в данни

ESG стандартите вече се налагат, а отчитането на нефинансовите практики в компаниите, следва да е императив. Къде са българските компании

д-р Марина Стефанова

Собствениците на компании трябва ясно да си дадат сметка, че ESG отчитането им дава шанс да покажат своята собствена отговорност