ESG News

бизнес потенциал

Как полът се вписва в ESG?‎

Големите компании са изправени пред нарастващ натиск от страна на инвеститорите да подобрят разнообразието на най-високото ниво в компанията. Инвеститорите

Как полът се вписва в ESG?‎

Големите компании са изправени пред нарастващ натиск от страна на инвеститорите да подобрят разнообразието на най-високото ниво в компанията. Инвеститорите