ESG News

бърнаут

Служителите изграждат образа на компанията

Благосъстоянието, развитието и редуцирането на стреса са три основни предпоставки за щастливия и лоялен служител. Компаниите трябва да осъзнаят важността

Приложение се бори с бърнаута

Алтернативните практики, стремящи се да преборят бърнаута, често не са достатъчни, а масовото напускане от страна на служителите е налице

Какво е тихото оттегляне и как да реагира бизнесът

Mиналогодишно проучване на Microsoft показа, че 41% от служителите по света в момента обмислят да напуснат настоящата си работа, а 46%  са готови да търсят възможности, предлагани от други компании.

Служителите изграждат образа на компанията

Благосъстоянието, развитието и редуцирането на стреса са три основни предпоставки за щастливия и лоялен служител. Компаниите трябва да осъзнаят важността

Приложение се бори с бърнаута

Алтернативните практики, стремящи се да преборят бърнаута, често не са достатъчни, а масовото напускане от страна на служителите е налице

Какво е тихото оттегляне и как да реагира бизнесът

Mиналогодишно проучване на Microsoft показа, че 41% от служителите по света в момента обмислят да напуснат настоящата си работа, а 46%  са готови да търсят възможности, предлагани от други компании.