ESG News

абревиатура

Марина Стефанова от Стопанския факултет

ESG вече не е само абревиатура в България

ESG не е просто абревиатура, означаваща все по-налагащите се екологични, социални и управленски стандарти, които компаниите трябва да следват, а

Марина Стефанова от Стопанския факултет

ESG вече не е само абревиатура в България

ESG не е просто абревиатура, означаваща все по-налагащите се екологични, социални и управленски стандарти, които компаниите трябва да следват, а