ESG News

Социална устойчивост: най-добри практики за прилагане на успешна стратегия

Съвети за бизнеса – кои са ключовите аспекти, върху които трябва да се фокусира, за постигане на социална устойчивост

Споделяне:

Последните тенденции сочат, че ESG практиките се гледат с все по-голям приоритет от бизнеса в световен мащаб. Социалният аспект често остава в сянката на доминиращите усилия в полза на околната среда, но не бива да бъде пренебрегван, защото е от голямо значение за осъществяването на ефективна устойчива стратегия във всяка компания.

На база дългогодишния си опит, Хенинг Олсон, директор по устойчивост на Epson Европа и член на Съвета на Forbes, дава своите съвети към бизнеса за това как да гарантира изпълнението на целите за социална устойчивост.

Започнете с вашата работна сила

Следвайки целите на ООН за устойчиво развитие, Олсон смята, че благосъстоянието на служителите трябва да бъде в основата на всички бизнес операции. Важно е компаниите да се стремят да създадат безопасна, здравословна и справедлива работна среда, като зачитат всички човешки права.

„За да направите служителите си посланици на устойчива промяна, първо трябва да се уверите, че техните нужди за благополучие са удовлетворени“, добавя той.

В последно време виждаме как редица компании биват подлагани на проверка за нелоялни практики в операции им. Работната сила е ценен актив за всеки бизнес и именно заради това е от огромно значение компаниите да гарантират, че всичките им операции отговарят на изискванията на основните трудови стандарти, като тези на Международната организация на труда на ООН например.

„Лошата социална устойчивост е риск за работната сила, непрекъснатостта на бизнеса, марката и качеството на продукта“, твърди Олсон. За да се развиват и да генерират приходи, компаниите трябва да се постараят всичките им дейности да са в съответствие със защитата на основните права на работниците.

Осигурете пълен контрол върху веригата за доставки на бизнеса

„Наличието на устойчива верига за доставки е от съществено значение, ако бизнесът наистина иска да окаже положително екологично, социално и икономическо въздействие“, коментира Олсон. За целта е необходима цялостна и честна оценка на цялата ви верига за доставки. Следващите стъпки ще се диктуват от разбирането къде се намира съответната компания по пътя към устойчивостта на веригата за доставки.

Важна първа стъпка е поемането на отговорност, за да се гарантира пълна сигурност по веригата и да се намали рискът от закупуване на стоки от опасни или неетични производители. Възлагането на външни изпълнители в определени етапи от производствения процес изгражда доверие и сигурност, че доставчиците ще следват същите разпоредби и стандарти. Ако това доверие не е заслужено, то може да навреди на репутацията на марката.

„Сега повече от всякога бизнесът трябва да осигури цялостен одит на доставчиците, както по отношение на качеството, така и по отношение на социалните стандарти“ – допълва Олсон.

Етичните доставки изискват от бизнеса да остави на задан план водещия стремеж към чиста печалба за сметка на въздействието върху околната среда. Така компаниите могат да подобрят производителността и качеството на продуктите си, като същевременно приведат дейността си в съответствие с ценностите на клиентите.

Демонстрирайте защо най-доброто качество винаги е инвестиция, която си струва

Съвременният клиент се фокусира все повече върху устойчивостта, заради което мнозина избират качеството пред количеството. Чрез поставяне на екоетикети бизнесът може да демонстрира на клиентите си как със своите продукти и услуги е намалил въздействието си върху околната среда.

Има начини, по които бизнесът да запази качеството на продуктите си, като същевременно намали отпадъците и разходите си. Един от тях е преизползването на продуктите. Това е една много добра алтернатива на рециклирането, защото давайки им втори живот, се спестява енергията, необходима при разлагането на съставни части, като същевременно значително се намаляват отпадъците.

Въпреки че все повече хора приоритизират устойчивостта на продуктите пред разходите, за някои потребители цената остава решаващ фактор. Необходимо е компаниите да намерят начини да покажат на клиентите си какво е значението на инвестирането в продукти с по-високо качество, които са едновременно по-устойчиви и икономически ефективни алтернативи.

„Ако отделим време, за да разкажем историята на жизнения цикъл на даден продукт, например, ние даваме на потребителите по-голям избор при продуктите, които купуват, и повишаваме разбирането за дългосрочните финансови и екологични въздействия на техните решения за покупка“ – споделя Олсон.

Намерете смислени начини да оцените и одитирате вашата компания

Потребителският и регулаторният натиск все повече изискват отчитане отвъд финансовите резултати. „Глобални рейтинги като EcoVadis и Responsible Business Alliance (RBA) могат да помогнат на бизнеса да покаже, че отговаря на правилните оперативни стандарти. В допълнение към рейтингите, вътрешният одит може също да помогне на компаниите да идентифицират всички потенциални рискове в техните операции“ – смята Олсон.

Време е бизнесът да възприеме одита като холистичен подход за оценка на осъществимостта и надеждността на стратегията за устойчивост на компанията. Чрез одит може да се идентифицират човешките рискове по време на операциите, като например се попълнят въпросници за самооценка от доставчиците. Тези действия биха помогнали идентифицирането и смекчаването на потенциални проблеми.

При извършването на одит ключови аспекти са ангажимента и честността. Понякога одитът може да покаже необходимостта от извършване на драстични вътрешни промени или цялостно преразглеждане на съществуващия бизнес модел. Затова е изключително важно е да има прозрачност във вътрешните и външните комуникации, да се признават грешките и да се описват подробно действията, които компанията предприема за отстраняването им.

„Насърчавам ви да изисквате от всички ваши доставчици, както вашите преки, така и непреки доставчици на материали, да попълнят годишна самооценка въз основа на категории качество, цена, околна среда и системи за управление. Трябва да спрете да работите с тези, които не успяват да покрият тези изисквания“ – категоричен е Олсон.

Социалната устойчивост на предприятията може да бъде постигната, като се заложи на одита на веригата на доставки, но и като се поставят хората в центъра на операциите. По този начин компанията ще носи добавена стойност за клиентите си и привличайки тези със сходна на компанията визия, ще спомогне за постигане на целите си за устойчивост, което неминуемо ще се отрази положително върху целия бизнес.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ