ESG News

Регулациите на азот в Нидерландия предизвикват масови стачки

Хиляди нидерландски фермери стачкуват срещу новите планове на правителството за намаляване на емисиите азот

Споделяне:

На 22 юни хиляди фермери в Нидерландия излязоха на стачка и блокираха пътища с тракторите си. Причината е публикуваните национални цели на правителството за ограничаване на емисиите до 70% на места в близост до защитени природни зони и до 95% на други.

Новите мерки, които правителството нарича „неизбежен преход“, са наложителни, тъй като страната изостава в изпълнението на своите цели за намаляване на емисиите. Заради това неизпълнение в последните години съдилищата блокираха разрешителни за инфраструктурни и жилищни проекти, което постави правителството пред това нелеко решение.

Нидерландия е гъсто населена държава с изключително интензивен земеделски сектор, което е и основен източник на замърсяване.

Азотът е органичен елемент, съставляващ 78% от атмосферата, и е безвреден, а в своята реактивна форма и необходим, за живота на Земята. Азотът е безцветен елемент, който няма мирис, и се намира във въздуха, водата и почвата. Но в определени съединения може да бъде силно замърсяващ (като например амоняк, диазотен оксид и азотни оксиди), когато са във високи концентрации.

В Нидерландия основни източници на азотно замърсяване са изгарянето на изкопаеми горива за енергия и транспорт и оборският тор от животновъдството. Изкуствените торове също съдържат азот и водят до замърсяване както по време на самото производство, така и при прекомерна употреба. Азотното замърсяване застрашава биоразнообразието, защото стимулира растенията, устойчиви на азот, и те започват да доминират над по-чувствителните такива. Например във водните басейни азотът увеличава растежа на водораслите, с което те завземат басейните, запушват теченията и убиват рибите.

Ограниченията, които правителството иска да наложи на фермерите, застрашават тяхната прехрана, което е и причината за недоволството им. Управляваща коалиция предвижда 25,6 милиарда за финансиране на промените, които имат за цел да намалят драстично или изцяло броя на добитъка. Провинциалните правителства в Нидерландия получиха срок от една година за изготвяне на план за действие, с който да постигнат заложените цели за намаляване на емисиите.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ