ESG News

Регулациите на азот в Нидерландия предизвикват масови стачки

Хиляди нидерландски фермери стачкуват срещу новите планове на правителството за намаляване на емисиите азот

Споделяне:

На 22 юни хиляди фермери в Нидерландия излязоха на стачка и блокираха пътища с тракторите си. Причината е публикуваните национални цели на правителството за ограничаване на емисиите до 70% на места в близост до защитени природни зони и до 95% на други.

Новите мерки, които правителството нарича „неизбежен преход“, са наложителни, тъй като страната изостава в изпълнението на своите цели за намаляване на емисиите. Заради това неизпълнение в последните години съдилищата блокираха разрешителни за инфраструктурни и жилищни проекти, което постави правителството пред това нелеко решение.

Нидерландия е гъсто населена държава с изключително интензивен земеделски сектор, което е и основен източник на замърсяване.

Азотът е органичен елемент, съставляващ 78% от атмосферата, и е безвреден, а в своята реактивна форма и необходим, за живота на Земята. Азотът е безцветен елемент, който няма мирис, и се намира във въздуха, водата и почвата. Но в определени съединения може да бъде силно замърсяващ (като например амоняк, диазотен оксид и азотни оксиди), когато са във високи концентрации.

В Нидерландия основни източници на азотно замърсяване са изгарянето на изкопаеми горива за енергия и транспорт и оборският тор от животновъдството. Изкуствените торове също съдържат азот и водят до замърсяване както по време на самото производство, така и при прекомерна употреба. Азотното замърсяване застрашава биоразнообразието, защото стимулира растенията, устойчиви на азот, и те започват да доминират над по-чувствителните такива. Например във водните басейни азотът увеличава растежа на водораслите, с което те завземат басейните, запушват теченията и убиват рибите.

Ограниченията, които правителството иска да наложи на фермерите, застрашават тяхната прехрана, което е и причината за недоволството им. Управляваща коалиция предвижда 25,6 милиарда за финансиране на промените, които имат за цел да намалят драстично или изцяло броя на добитъка. Провинциалните правителства в Нидерландия получиха срок от една година за изготвяне на план за действие, с който да постигнат заложените цели за намаляване на емисиите.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ