ESG News

Рециклирането на отпадъчни води осигурява защита срещу засушаването

Франция се бори с нарастващия натиск върху водните ресурси чрез повторното използване на отпадъчните води

Споделяне:

Силните засушавания стават все по-чести и интензивни във всички части на Франция и това подтикна „Веолия“ да се ангажира да съдейства за опазването на водните ресурси чрез широко прилагане на екологични индустриални решения. Групата има за цел да въведе повторното използване на пречистени отпадъчни води във всички пречиствателни станции за отпадъчни води, които експлоатира и чиито използвани водни обеми са достатъчни, като монтира компактни инсталации за рециклиране на отпадъчни води.

Първоначално рециклираните отпадъчни води ще заменят питейната вода, необходима за експлоатацията и поддръжката на пречиствателните станции за отпадъчни води. След време и след получаване на изискваните разрешителни, тяхното използване може да се разшири и намери приложение в промишлеността и селското стопанство, например за напояване и почистване на улиците, като така се съдейства на земеделските стопани, общините и индустриалните клиенти да намалят използването на питейна вода.

Групата работи за идентифицирането на подходящи пречиствателни станции за отпадъчни води, където да монтира тази система и вече взе решение за производството на 30 от тези инсталации. Има възможност да се обхванат 100 обекта, което би спестило близо 3 млн. м3 питейна вода, равняваща се на средното годишно потребление на град със 180 000 жители.

Пиер Рибо, Главен изпълнителен директор за ВиК дейността на „Веолия“ във Франция, споделя: „Технологията за повторно използване на пречистени отпадъчни води има изключителен потенциал във Франция, особено в ситуация на недостиг на ресурси и все по-тежки засушавания в цялата страна. Ние във „Веолия“ разчитаме на това решение и вече участваме активно в новаторски инициативи като проекта Jourdain в департамент Вендея, управляван от „Вендея вода“ (Vendée Eau). Решихме да стартираме този иновативен подход в пречиствателните станции, които експлоатираме, с цел широкомащабното внедряване на едно многообещаващо решение.“

Доказана и надеждна, технологията за пречистване на отпадъчни води е въведена в Европа и по целия свят от години. Във Франция, където повторното използване на пречистени отпадъчни води е под 1%, тази технология има голям потенциал. Благодарение на своя експертен опит в сферата на повторното използване на пречистени отпадъчни води, „Веолия“ ускорява въвеждането на експериментални и пилотни проекти за промишлени и за битови нужди, като например програмата „Jourdain“, която в близко бъдеще ще осигурява питейна вода за жителите на Вендея.

Запишете се за нашия бюлетин

Тагове:

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ