ESG News

Петте държави, които нанесоха щети на останалия свят за 6 трилиона евро

Ново проучване изчисли икономическото въздействие на най-големите източници на парникови газове върху други страни

Споделяне:

Най-богатите държави са тези, които с индустриализацията си са отделяли най-много парникови газове. Това е причината екоактивисти и някои правителствени служители да се обърнат към тези нации с искане да платят най-високите суми, както и да предложат репарации на по-бедните страни.

Проучане на колежа Дартмут в САЩ предоставя данни за въздействието на развитите държави, които могат да се използват за разрешаване на съдебни спорове, свързани с изменението на климата, и при международни преговори за определяне на сумите, които страните, изгарящи повече изкопаеми горива, трябва да платят.

Според изследването малка група държави са най-големите замърсители, причина за икономически загуби в други страни за трилиони долари. Отделените емисии причиняват затопляне в по-топлите и бедни страни, заради което те са най-тежко засегнатите. 10 от най-замърсяващите страни са довели до две трети от загубите в световен мащаб.

 „Парниковите газове, отделяни в една страна, причиняват затопляне в друга и това затопляне може да потисне икономическия растеж“, казва Джъстин Манкин, старши изследовател в проучването.

Кои са страните, донесли най-много икономически загуби?

САЩ и Китай са на първо място по емисии в света, довели до 1,8 трилиона долара глобални загуби през периода от 1990 до 2014 г. За същия период Русия, Индия и Бразилия са причинили загуби за над 500 милиарда долара.

Тези пет страни са причината за около 6 трилиона евро кумулативни загуби – приблизително 11 процента от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) през периода на изследването. Събраните данни показват и конкретно коя държава какви щети е нанесла на друга държава.

 „Това изследване предоставя ценни от правна гледна точка оценки на финансовите щети, които отделните нации са претърпели поради дейностите на други страни, променящи климата“, допълва Манкин.

Проучването анализира количеството въглерод, което всяка нация отделя, и как това повлиява глобалното затопляне. Също така показва и как повишаването на температурите се отразява на различните икономики в световен мащаб. Суперкомпютър обработва събраните 11 трилиона стойности за количествено определяне и справяне с несигурността около причината и следствието.

Как влияе глобалното затопляне на различните икономики?

Повишаването на температурите в по-топлите страни може да причини икономически загуби от намаляване на селскостопанските добиви или от намалена производителност поради топлинен стрес. Например между 1990 г. и 2014 г. емисиите на САЩ са причинили общо 79 милиарда евро загуби на Мексико, 308 милиарда евро загуби на Бразилия, 255 милиарда евро – на Индия и 123 милиарда евро – на Индонезия.

Затоплянето на някои северни страни може пък да повиши производството чрез повишаване на добивите. Например САЩ има печалба от 182 милиарда евро от глобалното затопляне, а Канада – 246 милиарда евро.

„Твърдението, че е възможно и научно достоверно да се свърже отделен актьор с индивидуално осезаемо въздействие, е твърдение, което не е направено солидно в предишна работа“, казва първият автор на изследването Кристофър Калахан.

Свързаните с климата съдебни дела, които се водят през последните две десетилетия, са нараснали значително – от няколко до над хиляда. Основно тези дела се водят срещу големи петролни компании и корпорации, вместо да обвържат отговорността от отделените емисии с политиката на дадена страна.

„Това изследване дава отговор на въпроса дали има научна основа за твърденията за отговорност за климата – отговорът е да“, продължава Калахан. „Определихме количествено вината на всяка нация за исторически промени в доходите, предизвикани от температурата във всяка друга страна.“

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ