ESG News

Компостираща инсталация
Снимката е само илюстративна

Община Хисаря изгради инсталация за „зелени“ отпадъци

Новото компостиращо съоръжение има годишен капацитет за третиране на 2 900 тона зелен отпадък

Споделяне:

Община Хисаря пусна в експлоатация новоизградената с европейски средства компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Съоръжението се намира в землището на село Михилци, местността Дивовец, на площ от 10 000 кв. м и годишен капацитет за третиране на 2 900 тона отпадък.

Целта на местната власт е да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен продукт – компост,  който е богат на хумус и може да се предлага самостоятелно на пазара.

Нова технология

„Избраната технология по проекта е вид инсталация за открито компостиране, която включва системи за компостиране в покрити с чергила редове с улеи и принудителна аерация“, обясни кметът на общината инж. Пенка Ганева по време на заключителната пресконференция по случай приключването на европейския проект.

Самата инсталация се състои от приемна зона за постъпилия зелен отпадък, площадка за съхраняване на разделно събрания биоразградим отпадък от домакинствата, зони за дробене и хомогенизиране, за компостиране и за доузряване, както и на зона за съхранение на готовия продукт „компост“.

„На обекта е изградена и административна сграда за управление на инсталацията, както и съпътстваща и довеждаща инфраструктура, която включва водопровод с дължина 652.50 м. и електрическо захранване с дължина на трасето от 395 м“, обясни инж. Диана Калайджиева, ръководител на проекта.

Европейска подкрепа

Компостиращата инсталация за зелени отпадъци е финансирана по Оперативна програма „Околна среда“ 2014– 2020 г. и е на обща стойност от 3.3 млн. лв. Предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС е в размер на 2.11 млн. лв., национално съфинансиране – 373.2 хил. лв., а собственият принос на бенефициента, включващ и разходи за ДДС, е 818 хил. лв.

Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на количеството на входящия материал на изградената сепарираща инсталация, а от там и на количеството депонирани на регионалното депо отпадъци, с цел удължаване на неговия експлоатационен живот, каза кметът инж. Пенка Ганева. По думите ѝ населението на територията на община Хисаря, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране, е 10 305 човека.

Предвижда се общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места като целева стойност да бъде 1 609 т/г., а общото количество депонирани битови отпадъци – 3 050 т/г. Капацитетът на инсталацията за рециклиране на зелените отпадъци е 2 900 т/г.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ