ESG News

Ново изследване доказва: ESG носи ползи за бизнеса

Според проучването компаниите могат да постигнат напредък в целите за устойчивост и социална справедливост, без да жертват финансовите резултати

Споделяне:

ServiceNow и ThoughtLab проведоха изследване с цел да разберат как бизнесът балансира между стремежа към печалба и екологичните и социални отговорности. Анкетираните са 1000 глобални ръководители в производството, телекомуникациите, здравеопазването, финансовите услуги и публичния сектор.

Проучването оценява дали ръководителите са разработили ESG визия, стратегия и бюджет, дали са информирани всички заинтересовани страни за своята стратегия, какви показатели за проследяване на напредъка са разработили, каква технология използват в подкрепа на ESG целите си и други критерии. На базата на отговорите им лидерите са разделени в три групи: начинаещи, средно напреднали и  зрели в своето ESG развитие.

Данни от изследването

 • 64% от анкетираните смятат, че техните ESG програми им помагат да привлекат и задържат таланти и да постигнат по-добри финансови резултати.
 • 61% посочват, че дигиталните иновации са от ключово значение за реализиране на целите на ESG.
 • Над 50% съобщават, че ESG е основен приоритет за ръководителите и управителния съвет.

Резултатите сочат, че повечето ръководители са фокусирани върху екологичната устойчивост („E“ в ESG), като начинаещите споделят, че са особено заинтересовани от намаляването на въглеродните емисии. След проблемите, свързани с околната среда, ръководителите насочват своето внимание върху социалните въпроси („S“ в ESG). Повече от половината компании посочват, че работят върху предоставянето на възможности за образование и повишаване на уменията на служителите, както и възприемането на по-етични бизнес стандарти и осигуряването на по-добри условия на труд.

Приоритетни за организациите ESG цели, подредени по важност:

 1. Намаляване на въглеродните емисии
 2. Преминаване към възобновяеми енергийни източници
 3. Образоване на работната сила
 4. Приемане етични бизнес стандарти
 5. Подобряване условията на работа

Резултати от прилагането на ESG стратегия и практики

 • Организациите посочват, че правилните ESG стратегии могат да донесат реални финансови и бизнес ползи.
 • Почти половината от анкетираните ръководители съобщават, че постигането на цели за устойчивост е направило техните компании по-иновативни, както и е увеличило ръста на приходите и стойността за акционерите.
 • Зрелите (напреднали) ESG лидери виждат повече ползи за бизнеса в сравнение със средно напредналите и начинаещите.

Интересното е, че подобряването на сигурността и поверителността на данните е най-често срещаното действие на компаниите за постигане на техните ESG цели. Това е ключова част от правителственото и регулаторното съответствие („G“ в ESG).

60% от лидери, отговорни за потребителското преживяване, съобщават, че не могат да намерят достатъчно квалифицирани таланти.

Приоритети на лидерите, напреднали в ESG сферата

 • 77% от напредналите лидери инвестират в по-голяма сигурност/ поверителност на данните
 • 61% работят за създаване на поддържаща ESG корпоративна култура
 • 44% подобряват стандартите за здраве и безопасност в своите компании
 • 39% правят своите сгради и инсталации енергийно ефективни
 • 37% прилагат практики, свързани с кръгова икономика, както и мерки за нулеви отпадъци

Разделение по индустрии

 • Най-напреднала в постигането на целите на ESG е производствената индустрия
 • Най-малко напреднали са публичният сектор и телекомите

Като цяло по-големите компании в съответните сектори са по-зрели в прилагане на ESG политики от по-малките. Повечето компании попадат някъде по средата, което показва, че бизнесите от всички вертикали постигат напредък по отношение на ESG, но все още имат какво да направят.

Повечето анкетирани се съгласяват, че определянето и постигането на ESG цели изисква бърз достъп до точни данни. За тази цел организациите дават приоритет на сигурността на данните и усъвършенстваните инструменти за управление на данни и анализи.

Във всички индустрии постигането на нетно нулеви въглеродни емисии е друга основна цел, както и наемането и задържането на таланти, необходими за постигане на целите на ESG.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ