ESG News

Екологично

Въздействието, което една компания оказва върху природната среда, било чрез нейните операции, верига на доставки или продукти. Факторите на околната среда могат да включват:

Социално

Въздействието, което една компания има върху заинтересованите страни, както вътрешни (например служители), така и външни (например клиенти). Социалните фактори могат да включват:

 

Управление

Системите, управляващи прилагането, наблюдението и отчитането на правила и практики, въведени от една компания. Факторите за управление могат да включват: