ESG News

Какво означава да бъдеш социално отговорен лидер?

Ключови аспекти в социално отговорното лидерство

Споделяне:

Лидерът е този, който води към промяната, който стои в челните редици, навигира и насърчава. Социално отговорният лидер е етичен, грижи се изборите, които прави, да носят ползи за обществото, в което организацията му е ситуирана. Освен това решенията му не трябва да нанасят вреда както на служителите, така и на клиентите и партньорите.

В днешно време светът е изправен пред големи предизвикателства – политически, икономически, социални и екологични. Те взаимно си влияят, като в своята основа социалните предизвикателства (например крайната бедност, експлоатацията на труд, неравенството, принудителните миграции и здравословни проблеми) са резултат от съществуващите политически, икономически и екологични проблеми. Това прави ролята на лидерите още по-важна, но и по-комплексна.

Лидерът е човекът, който задава посоката в този несигурен свят, инициирайки позитивна промяна.

И когато фокусът на тази промяна не е само икономическият растеж на компанията, но и добавената стойност, която носи за обществото, тогава я разпознаваме като социално отговорна организация.

Според четирипластовия пирамидален модел на корпоративната социална отговорност, създаден от Арчи Каръл, бизнесът има 4 основни отговорности – икономическата, правната, етичната и филантропската. Това означава, че за да бъде отговорен, той трябва да носи печалба, да спазва закона, да бъде морален и етичен, постъпвайки правилно, честно и открито, и да бъде добър член на обществото, като дава, като носи стойност за това общество.

Отговорността да бъде печеливш е в основата на пирамидата, защото е необходима, за да подсигури съществуването му, както и да удовлетвори нуждите на служителите, клиентите и партньорите.

„Бизнесът се нуждае от успешна общност, не само за да създаде търсене за своите продукти, но и за да осигури обществени активи и подкрепяща среда. Една общност се нуждае от успешен бизнес, за да осигури работни места и възможности за печалба за своите граждани“

Портър и Крамър, „Създаване на споделена стойност“

Правната отговорност подразбира следване на установените правила – кодифицираните обществени изисквания, а етичната отговорност ги надхвърля. Обществото очаква етично управление от страна на бизнеса, независимо дали това е записано под формата на закон или не.

Върхът на пирамидата се заема от филантропската отговорност, която предполага доброволни дейности. Това е допълнителното усилие, което организациите могат да направят, за да се откроят, като надскочат очакваното и донесат допълнителна стойност за обществото.

Тъй като бизнесът е двигателят на едно общество, решенията, които вземат бизнес лидерите, са от огромно значение за социума и неговото развитие чрез подобряване на качеството на живот и увеличаване на възможностите.

Лидерство играе важна роля за устойчивото развитие, защото лидерите са модели за подражание, които инициират етично и морално поведение и ангажират организациите, които представляват, с решаването на обществено значими проблеми.

Социално отговорните дейности в една компания увеличават доверието, а лидерите са тези, които мотивират тяхното осъществяване. Доверието от своя страна води след себе си много ползи за бизнеса, като го прави по-стабилен и конкурентоспособен. Осъзнатостта на бизнеса и стъпките, които предприема, за да бъде по-устойчив, водят до ползотворна трансформация – вътрешна и външна. От една страна, подобряването на вътрешните процеси повишава мотивацията при служителите, от друга страна, ангажираността на компанията с обществено значими каузи повлиява на отношението на всички по веригата – от служителите до клиентите и партньорите.

Социално отговорните лидери са тези, които могат да трансформират начина, по който бизнесът присъства в конкретния бранш, на пазара на труда и в обществото. Те могат да правят правилни избори и да задават посоката на развитие, а именно към превръщането в социално значими организации. Позитивната промяна в тази насока изгражда добра репутация и повишава лоялността на клиентите.

Социално отговорната политика на една компания разширява обсега нейните възможности, като я показва в нова светлина – не само като силен играч в съответната сфера, но и като етичен партньор и добросъвестен лидер, който помага, подкрепя и обогатява.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ