ESG News

Как с климатични мерки да решим енергийните проблеми на ЕС

В рамките на три години може да се постигне по-трайно и щадящо климата решение за енергийната сигурност

Споделяне:

В момента Европа е изправена пред две големи енергийни предизвикателства. Първото е енергийната несигурност, вкоренена в зависимостта на континента от изкопаеми енергийни източници и неговата уязвимост към враждебни действия. Втората, споделена с целия свят, е свързаната с емисиите, свързани с изменението на климата.

Наистина, вносът на руски газ представляваше 31% от европейските доставки през 2020 г., а рискът Европа да бъде изцяло отрязана от руския газ тази година ескалира. Страните членки на ЕС вече предприеха ясни действия за диверсификация на доставките и наскоро обявиха ангажимент за допълнително намаляване на търсенето на газ с 15% през следващата зима.

Действия спрямо енергийната несигурност

В същото време справянето с енергийната несигурност е свързано с потенциални рискове за климата. Въпреки че Европейският съюз прие мерки, които имат за цел да запазят климата като приоритет при действията за енергийно подсигуряване, ако заплахата от допълнителни ограничения на вноса се материализира в близко бъдеще, ще са необходими допълнителни лостове на различни нива на въздействие върху климата, за да се преодолее разликата.

За предстоящата зима ще са необходими всички лостове, с които разполага Европейският съюз, за ​​да компенсира спрения руски газ. Пълното затваряне на празнината, без да се засяга промишленото потребление на енергия, би изисквало значителна промяна в поведението. Това би означавало спешна необходимост от силни кампании за осведомяване на обществеността, за да се насочат към незабавни намаления, успоредно с правителствата, които предприемат действия за по-трайни решения.

В доклад, изготвен съвместно от глобалната консултантска компания McKinsey, Европейската фондация за климата и Фондация Hewlett, се посочвам, че в рамките на тригодишен график може да се постигне по-трайно и щадящо климата решение за енергийната сигурност, без да се изискват значителни промени в поведението или промишленото използване на енергия. Този сценарий ще изисква ускоряване на енергийния преход поне за постигане на новите цели на REPowerEU, както и инвестиране в нов внос на втечнен природен газ (LNG).

Какви са решенията?

  • Ускорено издаване на разрешителни за нови проекти за възобновяеми енергийни източници;
  • Повишена енергийна ефективност чрез увеличаване на обществения интерес и програми за финансиране;
  • Бързо електрифициране на промишлени процеси с интензивно използване на изкопаеми горива;
  • Разработване и преминаване бързо към стратегии за осигуряване на оборудване и суровини за енергийния преход;
  • Увеличаване на работната сила, необходима за прехода към чиста енергия;
  • Инвестиране във временни плаващи съоръжения за регазификация (FSRU) при краткосрочни договори.

Когато се предприемат бързи действия в трудна ситуация, важно е заинтересованите страни да разпознават нюансите, присъщи на това действие. По-долу илюстрираме това, като извличаме някои примери за тези нюанси, съобразени с изброените по-горе действия:

Разрешаване. Процесите на издаване на разрешителни сега се бавят поради много причини, някои от които могат да бъдат решени с по-добри инструменти и регулаторни рамки. Въпреки това, спечелването на местна подкрепа и идентифицирането на приоритетни области за изграждане не са лесни задачи и подходите и сроковете за ефективното им изпълнение ще варират не само според държавата, но и регионално в рамките на страната. Издаването на разрешения трябва да стане по-ефективно, но не за сметка на обществената подкрепа, което може допълнително да забави импулса на щадящите климата енергийни действия.

Електрификация

Електрификацията на промишленото отопление, където е технически осъществимо, със сигурност е от решаващо значение за постигане на климатичните цели на Европа. Ускоряването на тези усилия допълнително ще намали зависимостта от вноса на изкопаеми горива, като същевременно ще намали емисиите. За преобразуване на даден обект с помощта на промишлени термопомпи, времето и усилията, необходими за изграждане на бизнес казуса, осигуряване на оборудване и инсталиране и поддръжка на системите, са значителни. В близко бъдеще ще бъде важно да се идентифицират отраслите и регионите, където този процес има най-голям икономически смисъл, избягва блокиране на активи и води до най-голямо въздействие. В действителност краткосрочната способност на Европа за бързо мащабиране на електрификацията ще бъде ограничена, докато оборудването и предлагането на работна ръка не могат да наваксат потенциала на търсенето.

Инвестиране

Новите инвестиции в газова инфраструктура рискуват да блокират активи. Въпреки това признаването на стойността на излишъка в енергийната система, за да се избегнат бъдещи кризи, особено докато горните отключвания не бъдат изпълнени, трябва да бъде в ума на вземащите решения. Всяка нова газова инфраструктура трябва да отговаря на набор от изисквания, които гарантират полезност в бъдеще без изкопаеми газове, като готовност за електрическо заместване, двупосочни потоци и способност за транспортиране на чисти горива като водород.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ