ESG News

Как ESG метриката ще промени бъдещето на архитектурния дизайн?

Споделяне:

Архитектите поемат значителна част от отговорността, когато става въпрос за обмисляне на проекти, които ще бъдат успешни не само за техните клиенти, но и за всеки човек, който обитава или е повлиян от техните пространства. Според архитектурното студио ArchDaily теми като устойчивост, социално приобщаване, икономически възможности и цялостна градска справедливост са водещи през последните години, създавайки в крайна сметка нов холистичен подход към проектирането за по-добро бъдеще. А много хора го свързват с екологията, социалната справедливост и добрите управленски практики – всичко това обединено в трите букви „E“, „S“ и „G“.

ESG е набор от стандарти за измерване на устойчивостта на нещо, което се отнася до въздействието му върху околната среда, обществото и управлението. Много хора често свързват този термин със стратегии за финансови инвестиции, които дават насоки на инвеститорите за политиките и инициативите на дадена компания по отношение на зачитането на околната среда и обществото.

Но при сградното проектиране ESG анализът и внедряването включват внимателни партньорства, които изследват възможностите на сградите да постигнат повече от просто парична възвращаемост и как да квалифицират и количествено да определят експерименталния аспект на дизайна. Стратегии, които варират от разрушаване на съществуващи сгради по екологосъобразен начин, създаване на здравословни външни пространства за потребителите, ангажиране на околните общности да допринасят в новите разработки и гарантиране, че трудовите стандарти се прилагат правилно на строителните площадки, са само някои от начините, по които принципите на ESG въздействат върху дизайнерската индустрия.

E…S…G

Като погледнем буквата „E“ в ESG, това парче от пъзела е аспектът, върху който хората са най-фокусирани. Тъй като заплахата от изменението на климата се увеличава и усеща все по-силно, устойчивият дизайн и показателите, които са необходими, за да се гарантира, че архитектурата има по-малко въглероден отпечатък върху нашия свят, са в челните редици на почти всеки аспект на начина, по който се разработват проекти от началото до края.

Социалните съображения включват неща като здравето и безопасността на хората в и около проекта, разбиране на степента на въздействие върху общността чрез задълбочено проучване на социално-икономическите проблеми на квартала и защита на правото на профсъюзни търговци и други работници. Много архитекти са осъзнали, че новите разработки често заемат мястото на маргинализирани групи от обществото, така че те търсят начини да гарантират, че техните проекти позволяват на тези общности да процъфтяват в нови пространства. Взимат се и предвид неща като разбиране на необходимостта от достъпни жилища и как да се проектират и разпределят по справедлив начин.

И накрая, управленските въпроси се отнасят до взаимодействията с ключови заинтересовани страни, които могат да намалят рисковете за проектите и да гарантират, че няма намесени незаконни дейности или корупция. Всеки архитектурен проект е комбинация от множество интереси. Осигуряването на пълна прозрачност по отношение на това как се разпределят ресурсите и как се развива даден проект ще защити правата на всяка страна.

Как се измерва ESG?

И така, как се измерва ESG? Все още няма общоприет начин за измерване или сравняване на ESG в дизайна, което прави някои от резултатите трудни за разбиране, но има установени, дребномащабни начини за разбиране на напредъка. Например, устойчивите практики отдавна са приложени и с начините за измерване на емисиите на въглероден диоксид можем да разберем как сградите имат по-добра производителност. Бъдещето на ESG предвижда, че в крайна сметка ще има нещо като матрици или карти с резултати, които ще позволят да сравняваме сградите и техните цялостни стратегии.

Фактът, че архитектите обмислят тези проблеми, преди техните проекти дори да бъдат представени на чертожната дъска, и разбирането как да се справят с тези проблеми с потенциални клиенти и да ги интегрират по смислен начин, е първата стъпка. Измерването на абсолютното представяне ще бъде възможно, когато резултатите са по-утвърдени и съгласувани и когато разберем как по качествен и количествен начин да опишем кога даден дизайн е успешен и кога не.

Запишете се за нашия бюлетин

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ