ESG News

Инвестиции в климата и околната среда
money

Инвестициите в климата и околната среда подпомагат сближаването в ЕС

Новият доклад на Групата на ЕИБ представя ефекта от подкрепата за регионите на сближаване в ЕС

Споделяне:

Отпускането на заеми в подкрепа на политиката на сближаване на ЕС от страна на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) спомогна да се смекчат някои от последствията от икономическата криза, причинена от пандемията, а сега може да противодейства и на някои от краткосрочните последици от войната в Украйна, става ясно от новия доклад за дейността на Групата на ЕИБ в регионите на сближаване на ЕС.

Дейностите на ЕИБ в областта на кохезионната политика

Подкрепата за регионалното сближаване е важна мисия на банката още от нейното създаване през 1958 г. През последния дългосрочен програмен период на ЕС, 2014-2020 г., Групата на ЕИБ подкрепи инвестиции на стойност около 630 милиарда евро в по-бедните, или т.нар. кохезионни региони, което се равнява на близо 16% от брутния вътрешен продукт на ЕС. Според анализа в доклада, въздействието и дългосрочните ползи от тези инвестиции се простират далеч отвъд справянето с непосредствените икономически сътресения. До 2040 г. се очаква инвестициите, подкрепени в периода 2014-2020 г., да увеличат БВП на ЕС с прогнозирани 4.7% над базисния сценарий и да доведат да създаването на допълнителни 3.2 милиона работни места.

Докладът, който следва новата ориентация за сближаване, приета от банката миналия октомври, разглежда дейностите на Групата на ЕИБ в регионите на сближаване през 2021 г. от гледна точка на целите на конкретни политики, сектори, държави, принос към Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, както и проектни резултати в конкретни сектори. В доклада са включени примери от целия Европейски съюз, основни икономически и социални предизвикателства в регионите на сближаване, както и преглед на макроикономическото влияние на подкрепата от страна на Групата на ЕИБ.

„В отговор на всички предизвикателства, пред които са изправени Европейският съюз и държавите членки, банката на ЕС увеличава своята подкрепа за регионите на сближаване както чрез ръст на кредитирането, така и на консултантската помощ,“ заяви вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова. „Този пръв по рода си доклад показва ясно, че подкрепата на банката за политиката на сближаване дава положителни резултати за гражданите и за бизнеса. Надявам се той да насърчи политиците и бизнес лидерите, показвайки им как да се възползват по най-добрия начин от инструментите на Групата на ЕИБ в името на добруването на техните общности.“

„С голямо удоволствие публикуваме първия доклад, свързан с дейностите ни по регионалното сближаване. С подписани финансови транзакции на стойност над 16.8 милиарда евро през 2021 г., ние оказахме силна подкрепа на малките и средни предприятия в по-слабо развитите региони на Европа. Сближаването  е ключов стратегически приоритет за ЕИФ и ние потвърдихме нашата ангажираност в бъдеще чрез насочването на голяма част от бъдещите ни дейности към тези райони“, коментира изпълнителният директор на Европейския инвестиционен фонд Ален Годар.

Операции на ЕИБ в регионите на сближаване по държави

През 2021 г. Групата на ЕИБ е предоставила 36,6 милиарда евро за проекти в регионите на сближаване. За банката това е равнозначно на 41,5 % от отпуснатите от нея заеми в рамките на ЕС, значително повече от дела на кохезионните региони в икономиката на Европейския съюз (35 % според БВП). Кредитирането на ЕИБ е подкрепило проекти на стойност 47,3 милиарда евро в регионите на сближаване.

Що се отнася до отпуснатите заеми за тези региони, Полша е получила най-сериозно кредитиране (4.5 милиарда евро), следвана от кохезионните региони във Франция (3.3 милиарда евро) и Испания (2.7 милиарда евро). Пропорционално на големината на техните икономики, Гърция, Чехия и Румъния също са се възползвали от високи кохезионни заеми на съответна стойност 1,6 милиарда евро, 0.9 милиарда евро и 0.8 милиарда евро.

Финансовите транзакции, подписани от ЕИФ през 2021 г. достигнаха 16.8 милиарда евро и осигуриха подкрепа за много МСП и други отговарящи на условията реципиенти в регионите на сближаване в 25 от общо 27 държави членки на ЕС. Подкрепа бе оказвана главно чрез дългово финансиране/гаранции, както и посредством капиталови финансови инструменти. По абсолютна стойност кохезионните региони, които очакваме да спечелят най-много от финансовите транзакции на ЕИФ, подписани през 2021 г., са Португалия, Италия и Испания. Спрямо БВП, обаче, подкрепата на ЕИФ за регионите на сближаване през 2021 г. се очаква да има по-значителен принос в България и Хърватия.

Взаимовръзката климат/сближаване

Инвестициите в действия в областта на климата и устойчива околна среда не са за сметка на целите на регионалното сближаване. Напротив, климатичните инвестиции могат да изиграят огромна роля и при изпълнението на целите на кохезионната политика на ЕС, както и в процеса на „зеления преход“.

Увеличената подкрепа за действия в областта на климата и устойчивата околна среда е особено ценна за регионите на сближаване, тъй като те исторически страдат от по-ниско ниво на публични инвестиции в тези сфери. Много от въпросните региони са изложени в по-голяма степен на климатични и екологични заплахи и ще бъдат потенциално далеч по-засегнати от социалните и икономически предизвикателства, свързани с декарбонизацията, от по-развитите региони.

На практика, данните за отпуснатите заеми през 2021 г. показват, че действията в областта на климата и околната среда са свързани като приоритети с регионалното сближаване – 23% от общото кредитиране на банката е било насочено едновременно за климатични действия/устойчива околна среда и кохезионна политика.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ