ESG News

Европейската комисия установява възможностите за риболов в Балтийско море

Комисията даде предложение, според което да се определят конкретните възможности за риболов за 2023 г. в Балтийско море в опит да спаси биоразнообразието

Споделяне:

На 23 август Европейската комисия предложи нови мерки за риболова в Балтийско море, въз основа на които страните от ЕС да определят максималните количества от най-важните търговски видове риба, които могат да бъдат уловени в морския басейн.

Комисията предлага да се увеличат възможностите за риболов на централна херинга и писия, като същевременно се запазят настоящите нива за сьомга и нивата на нежелания улов на западна и източна треска, както и западна херинга. Комисията предлага да се намалят възможностите за риболов на четирите оставащи запаса, обхванати от предложението, за да се подобри устойчивостта на тези запаси и да им се даде възможност да се възстановят.

Виргиниус Синкевичюс, комисар по околната среда, океаните и рибарството, каза:

„Продължавам да се тревожа за лошото екологично състояние на Балтийско море. Въпреки някои подобрения, ние все още страдаме от комбинираните ефекти на еутрофикацията и бавната реакция за справяне с това предизвикателство. Всички трябва да поемем отговорност и да действаме заедно. Това е единственият начин да гарантираме, че нашите рибни запаси отново ще станат здрави и че нашите местни рибари могат отново да разчитат на тях за прехраната си. Днешното предложение е в тази посока“.

През последното десетилетие рибарите, промишлеността и публичните органи в ЕС положиха големи усилия за възстановяване на рибните запаси в Балтийско море. Там, където бяха налични пълни научни становища, възможностите за риболов вече бяха определени в съответствие с принципа за максимален устойчив улов (MSY) за седем от осем запаса, обхващащи 95 % от разтоварванията на риба по обем.

Въпреки това търговските запаси от западна и източна треска, западна херинга и многобройните запаси от сьомга както в южната част на Балтийско море, така и в реките на южната част на балтийските държави-членки на ЕС са подложени на сериозен екологичен натиск от загуба на местообитания, поради влошаване на средата им на живот.

Снимка: Unsplash

Общият допустим улов (ОДУ), предложен днес, се основава на най-добрите налични рецензирани научни становища от Международния съвет за изследване на моретата (ICES) и следва многогодишния план за управление на Балтийско море (MAP), приет през 2016 г. от Европейския парламент и Съвета.

Предложението за възможности за риболов е част от подхода на Европейския съюз за коригиране на нивата на риболов към дългосрочните цели за устойчивост, наречени максимален устойчив улов (MSY), до 2020 г., както е договорено от Съвета и Европейския парламент в Общата политика в областта на рибарството.

Предложението на Комисията също е в съответствие с политическите намерения, изразени в съобщението на Комисията „Към по-устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2023 г.“ и с многогодишния план за управление на атлантическата треска, херинга и цаца в Балтийско море Море.

Съветът ще разгледа предложението на Комисията с оглед на приемането му по време на среща на министрите на 17-18 октомври.

Предложението можете да видите тук.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ