ESG News

150 препоръки за устойчиво и иновативно развитие от доклада „Мисия Зелена България“

Коалиция „За зелен рестарт“ събира 54 български експерти за генериране на идеи за подпомагане зеленото и иновативно развитие на България

Споделяне:

Коалиция „За зелен рестарт“ публикува доклад с над 150 препоръки от експерти в най-различни области – иновативна икономика и наука, енергиен преход, биоикономика и биомаса, природно-базирани решения, кръгова икономика и устойчиви финанси. Специалистите предлагат реформи и инициативи, чрез които България може да стане лидер в зеления преход на Европа.

Коалицията е създадена през 2020 г. по инициатива на MOVE.BG и включва четири организации – MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”- България, “Институт Кръгова Икономика”. Коалицията работи по множество кампании, свързани със зелено възстановяване и дългосрочното устойчиво и иновативно развитие на България, организира обучения и срещи с дипломати и представители на ЕС.

Част от инициативите са създадените пет специални становища с предложения и препоръки за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост и отворени писма по актуални теми. Освен това коалицията организира дискусии с експерти и политици за подпомагане на зелената трансформация и прехода към нулеви нетни емисии, както и публикува първия “Учебник по бъдеща история на България”, показващ как страната ни може да се превърне в един от зелените и иновативни лидери в Европа. В допълнение, коалицията настоява за създаване на специален орган, отговорен за управлението на устойчивото развитие на страната, като Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация, а впоследствие и Министерство на Климатичния преход и зелената трансформация.

Най-ресурсоемката и въглеродно-интензивната

Причината за стартиране на подобна коалиция и създаването на доклада е негативната статистика, според която страната ни продължава да бъде с най-ресурсоемката и въглеродно-интензивната икономика в Европейския съюз.

Тя е една от страните с най-високо замърсяване на въздуха в Европа, според последния доклад на Европейската агенция по околна среда. България е на 26-то място (според индекса DESI 2021) по навлизане на дигиталните технологии и на предпоследно място по развитие на иновативния потенциал (според изследването EU Innovation Scoreboard).

Коалицията обаче вижда потенциала на България да се превърне в зелен, дигитален и иновативен лидер, заради което през юни 2022 г. събира водещи експерти за създаване на специален доклад, който да спомогне предприемането на незабавни мерки за устойчива и дигитална трансформация.

„Икономиката на бъдещето е зелена и дигитална. Качеството на живота ни в годините напред зависи от това да опазим и възстановим природните ни системи. Ние считаме за мисия работата за това бъдеще. Мисия, която е възможна с обединените усилия на учени, иновативен бизнес, природозащитници и управляващи. Тъкмо тях събрахме, за да коментираме какви са най-добрите пътища за развитие на България като държава с модерна икономика и съхранена природа“, споделя Саша Безуханова, инициатор на Коалиция „За зелен рестарт” и основател на MOVE.BG.

Какви са препоръките на експертите?

Докладът „Мисия Зелена България“ идентифицира над 150 предизвикателства и представя съответните 150 конкретни препоръки за тяхното решаване. Идеите са групирани в шест тематични групи: Мисия Зелени иновации, Мисия Енергийна независимост, Мисия Биоикономика, Мисия Умни градове, Мисия Природно-базирани решения и Мисия Устойчиви финанси.

Във всяка от групите Коалицията включва представители на максимално широк кръг от заинтересовани страни: представители на иновативния бизнес и наука, на природозащитните организации и финансовата система, както и експерти от централното правителство и местната власт.

„Комбинацията от кризи, в които се намираме, често рамкира решенията на екологичните и социални проблем като ограничаващи хората или пречещи на икономиката. Това далеч не е така – с доклада „Мисия Зелена България“ искаме да покажем, че зеленият преход води не просто до ползи и спестени приходи, а до повече иновации и по-добър живот за хората. Темите, които подбрахме за дискусии и решения – от енергийната независимост, до създаването на щадяща природата биоикономика и природо-базирани решения за климатична адаптация, ще помогнат да се справим с енергийната и екологичните кризи“, коментира Апостол Дянков, ръководител на програма „Климат и енергия“ във WWF.

Препоръките в доклада „Мисия Зелена България“

  • Мисия Зелени иновации – създаване на фонд за зелени иновации, който да финансира целево проекти в начална фаза на развитие (pre-seed, seed); създаване на специализирани обучения за кандидатстване по програмите на Европейския съвет за иновации (EIC) и пълноценно интегриране на България в програмите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); интегриране на индустриални паркове и иновативни хъбове в специализирани центрове за развитие на „Индустрия 4.0“ в България
  • Мисия Енергийна независимост – приоритетно транспониране на Директивата за възобновяема енергия; приемане на ясни дефиниции за енергийна общност и производител на енергия за собствени нужди на законово и подзаконово равнище;
  • Мисия Биоикономика – адресиране на основните предизвикателства и възможности за България по два от ключовите пакети реформи на Европейския съюз – „Подготвени за цел 55“ и „RePowerEU“; ускоряване на въвеждането на Социалния и климатичен фонд и изготвяне на Национален социален климатичен план за България;
  • Мисия Умни градове – изработване на стратегия на национално ниво за развитие на умни градове в България с конкретни цели за енергийна ефективност, намаляване на емисиите, ефективно използване на ресурсите (включително, рециклиране на отпадъците); предоставяне на достатъчен ресурс и автономност на общините, за да поемат водеща роля в този процес; създаване на унифицирана система за събиране и споделяне на данни;
  • Мисия Природно-базирани решения – възстановяване на ландшафтното устройствено планиране, което не е уредено в действащото законодателство като вид устройствен план и като начин на прилагане на тези планове; въвеждане на промени в Закона за устройство на териториите за въвеждане на нормативни изисквания за природосъобразни решения (вкл. зелени покриви и фасади) в интегрираните планове за градско развитие;
  • Мисия Устойчиви финанси – създаване на стратегия за развитие на устойчивите финанси в България; създаване и прилагане на план за подготовка на българските компании за разширяването на обхвата и изискванията на ESG оповестяването.

Целият доклад

Вижте целия доклад с всички идентифицирани рискове и с над 150 препоръки за тяхното преодоляване и за превръщането на България в един от зелените и иновативни лидери.

Запишете се за нашия бюлетин

Споделяне

Свързани Новини

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Най-четени

ТЕНДЕНЦИИ