Анкета

Прочетете повече за проектите ТУК!

1.   Организацията има ли ясно формулирана мисия и визия, насочени към постигане на устойчивост?

2. Организацията има ли формализирана стратегия за устойчивост?